Spring naar content

Wendbaarheid

Terug

Maatschappelijke ontwikkelingen gaan snel en veel organisaties voelen de noodzaak om wendbaarder te worden. Om toekomstproof te blijven is het vermogen om snel en effectief te kunnen veranderen essentieel. Echter, de ervaring leert dat het voor organisaties lastig is om op een praktische en resultaatgerichte manier met wendbaarheid aan de slag te gaan. Immers, waar moet je beginnen?

Sociale partners hebben MOON HRM gevraagd om voor de sector sport inspiratiesessies te organiseren. Klik hier voor meer informatie over MOON HRM. Tevens heeft een lerend netwerk zich over dit onderwerp gebogen. Dia’s van de sessie vind je onderaan de pagina om als inspiratiemateriaal in te zetten in je eigen organisatie.

Volgens MOON HRM is wendbaarheid: ‘Het gemak waarmee een organisatie kan veranderen. Daarbij gaat het zowel om tijdig en snel als efficiënt en effectief reageren op veranderingen in de omgeving.’

Daarbij werkt MOON HRM met 4 dimensies van het thema wendbaarheid, ofwel het wendbaarheidswiel. 

Het wendbaarheidswiel omvat vier dimensies: strategische wendbaarheid, wendbare mensen en teams, een wendbare organisatie en (zelf) leiderschap. Meer concreet gaat het om:

  1. Strategische wendbaarheid: de ambitie en strategie is continu afgestemd op de buitenwereld en de toekomst en zit in de haarvaten van de organisatie.
  2. Wendbare mensen en teams: mensen en teams blijven zich ontwikkelen, zijn breed inzetbaar, er is een gezonde in-, door- en uitstroom, er wordt optimaal gebruik gemaakt van flexkrachten, mensen kunnen hun passie en talent kwijt in hun werk, er is ruimte voor vernieuwing en er is aandacht voor veerkracht.
  3. Wendbaar organiseren: de organisatie is ingericht rondom de missie en bedoeling van de organisatie en we organiseren het werk zo dat we snel kunnen schakelen.
  4. (Zelf) Leiderschap: mensen kunnen werken vanuit de bedoeling met een heldere focus, er is richting, ruimte en autonomie om werk zinvol in te vullen, er is betrokkenheid en eigenaarschap.

De vraag is wat het meest essentieel is om op te pakken binnen de vier dimensies in jouw context. Vanuit een integrale kijk op wendbaarheid kun je focus aanbrengen en de meest essentiële kansen en aandachtspunten eruit halen. 

Toolkit
In de toolkit vind je inspiratie en mogelijke interventies voor jouw organisatie en team.  Ook heeft MOON een boek uitgegeven, waarmee je stap voor stap aan de slag kan met het vergroten van wendbaarheid in jouw organisatie, teams en individuele medewerkers. Het boek bevat de uitwerking van de 37 interventies en bestel je eenvoudig hier

De basistools kun je gratis downloaden met het wachtwoord uit het HOE boek op pagina 2. Beschik je niet over het boek, maar wil je wel graag met het thema wendbaarheid aan de slag? Neem dan even contact op met de WOS.

Veel succes met het op maat maken van de digitale Wendbaarheid tools voor jouw organisatie. Bewerk de tools gerust qua inhoud of beeld zodat ze passend worden voor jouw organisatie. Een bronvermelding naar MOON HRM wordt op prijs gesteld.

Vragen
Wil je voor jouw sportorganisatie aan de slag met het thema Wendbaarheid? Neem gerust contact op met de WOS of MOON HRM. 

De toolbox Wendbaarheid is mogelijk gemaakt door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren, ESF en Moon HRM om samen de duurzame inzetbaarheid van de sector sport te versterken.