Spring naar content

Topsporters

Terug

Het in dienst nemen van een topsporter of aangaan van een overeenkomst van opdracht met een zelfstandige topsporter betekent dat werkgever en sporter goed na moeten denken over de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden waaronder beide partijen met elkaar samenwerken.

De meeste topsporters in Nederland die geld verdienen met hun sport, ontvangen dat op basis van een arbeidsovereenkomst met een sportbond, sportvereniging, een aan de vereniging gelieerde stichting, of bijvoorbeeld een sponsorploeg. Zelfstandige topsporters komen in de Nederlandse topsportwereld ook voor, met name in individuele sporten. Veelal zijn het internationaal succesvolle topsporters die zelfstandige ondernemers (zzp’er: zelfstandige zonder personeel) zijn geworden. Bekende voorbeelden zijn de professionele tennissers en golfers van Nederland, maar ook onder de professionele atleten en motorrijders zijn er zelfstandigen. Deze topsporters verdienen hun inkomen over het algemeen niet door het sluiten van een arbeidsovereenkomst, maar door de zelfstandige uitoefening van hun beroep.

Voorkom discussie
Om als sportwerkgever discussies te voorkomen over arbeidsvoorwaarden, is het aan te raden om gemaakte afspraken met de topsporter schriftelijk vast te leggen in een overeenkomst.

Arbeidsovereenkomst
In een arbeidsovereenkomst verplicht de sportwerkgever zich om loon aan de topsporter te betalen voor zijn sportarbeid. De sportarbeid bestaat meestal uit het spelen van trainingen en wedstrijden onder leiding van een trainer of coach van de werkgever. Speciaal voor werkgevers die topsporters in loondienst (willen) nemen is er een model arbeidsovereenkomst (zie onderstaand) ontwikkeld met daarin afspraken die minimaal geregeld moeten zijn tussen een sportwerkgever en topsporter. Werkgever en topsporter hebben uiteraard het recht (met inachtneming van de minimumbepalingen) afwijkende arbeidsvoorwaarden overeen te komen.

Zelfstandigen
De sportwerkgever die een overeenkomst van opdracht aangaat met een zelfstandige topsporter krijgt te maken met andere regelgeving en fiscaliteit. Bij het onderwerp zelfstandigen kan je meer informatie vinden over verschillende onderwerpen waarmee je te maken kunt krijgen, zoals het aangaan van een overeenkomst van opdracht, de verklaring van arbeidsrelatie en het waarborgen van een veilige werkplek.