Spring naar content

Generatiepact

Terug

Afspraken cao partijen
Cao partijen hebben in de Cao Sport 2024-2025 opgenomen dat werkgever en werknemer, vanaf 5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer, met elkaar afspraken kunnen maken om de arbeidsduur aan te passen aan de wensen en behoeften van zowel werknemer als werkgever.

Hierbij geldt dat de werkgever hiertoe niet verplicht is en cao partijen hieraan geen specifieke voorwaarden verbinden. Uitgangspunt is dat dergelijke afspraken worden gemaakt op basis van overeenstemming tussen werkgever en werknemer.

Voorbeeld regeling
In dit document vind je een voorbeeldregeling. Let op, dit voorbeeld geldt enkel als inspiratie voor werkgever en werknemer. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

De voorbeeldregeling gaat uit van de meest gangbare variant op de generatieregeling, namelijk de 80-90-100 regeling. Bij deze regeling gaat de werknemer 80% werken, ontvangt de werknemer 90% van zijn of haar oorspronkelijke salaris en bouwt 100% pensioen op bij PFZW. Zowel werkgever als werknemer betalen de pensioenpremie volgens de gebruikelijke verdeling.

Maatwerk
Het staat partijen vrij om een andere variant te kiezen op de generatieregeling, bijvoorbeeld de 60-80-100 regeling of de 70-85-100 regeling. Kijk met elkaar welke regeling het meest passend is en vraag aan de uitvoerder van de personeelsadministratie hoe je de regeling het beste kunt inrichten. 

Pensioenopbouw bij generatiepact
Voor meer informatie rondom pensioenopbouw bij een generatiepact verwijzen we je graag naar: https://www.pfzw.nl/sociale-partners/actueel/archief/pensioenopbouw-bij-generatieregeling-via-aangifte.html?utm_source=sp&utm_medium=email&utm_campaign=enb-sp-mrt24&utm_content=generatieregeling