Spring naar content

D&I in de sport: definitie en cijfers

Terug

De sport is op weg naar een meer diverse en inclusieve sector. Maar wat houdt dat precies in? Hoe kan je als organisatie hieraan bijdragen? Wat zeggen de cijfers? In dit artikel lees je meer over de definities, de algemene trend en belangrijke pijlers voor de komende jaren.

Definitie diversiteit & inclusie
Wanneer het gaat over thema’s waar organisaties aan willen werken, passeren de termen diversiteit en inclusie meer dan eens de revue. Diversiteit in je organisatie is niks anders dan verscheidenheid op de werkvloer en kan op allerlei manieren terugkomen. Voorbeelden hiervan zijn leeftijd, gender, mobiliteit en (socio-economische) achtergrond. Heel zwart-wit gezegd gaat diversiteit dus over de verschillen tussen je werknemers. Inclusie is letterlijk het tegenovergestelde van exclusie (uitsluiting) en gaat juist om de cultuur die ontwikkeld wordt, waardoor iedereen ongeacht achtergrond zich thuis voelt binnen de organisatie. 

Werken richting een meer diverse en inclusieve sector
Voor een diverse en inclusieve organisatie is aandacht voor het thema cruciaal. Sinds 2005 kent de sport de Code Goed Sportbestuur. Deze Code is het fundament voor betere besturing van de sportsector en richt zich op diversiteit, maatschappelijke relevantie en bestuurlijke en organisatorische kwaliteit centraal staat. Op de website van NOC*NSF vind je een toolkit om hiermee aan de slag te gaan. Zo zorg je als sportorganisatie, -bond of -vereniging voor een sportsector waar iedereen zich thuisvoelt.

Kijk vooral deze video voor meer informatie en tips over het toepassen van dit beleid binnen een sportbestuur of -organisatie.

De cijfers: huidige diversiteit in de sport
Begin 2022 publiceerde het Pim Mulier Instituut het rapport Diversiteit in kaderfuncties sportbonden en clubs. In dit rapport vind je de diversiteitscijfers vanuit sportbonden (n = 33) en -verenigingen (n = 524). Een kleine samenvatting van dit rapport vind je hieronder.

Man/Vrouw verdeling

 • In zowel bonds- als clubbesturen is zo’n 75% man, tegenover 25% vrouw.
 • Olympische bondsbestuur 

In de periode 2002 – 2022 is het aantal besturen zonder vrouw gehalveerd (53 om 24). Het aantal vrouwen in bondsbesturen verdubbelde ruim van 10 naar 24.

 • Verenigingsbestuur:

In de periode 2002 – 2022 het aandeel vrouwen gelijk (28%) en zijn er nog altijd evenveel (30) besturen zonder vrouw. 

Leeftijdsverdeling

 • Bondsbestuur: 
  • < 30 jaar: 4%
  • 30 – 50 jaar: 28%
  • > 50 jaar: 69%
 • Verenigingsbestuur: 
  • < 36 jaar: 12%
  • 36 – 50 jaar: 22%
  • 50 – 65 jaar: 36%
  • > 65 jaar: 30%

Migratieachtergrond
Bijvoorbeeld: 24% van de bondsbesturen hebben minimaal één persoon met een migratieachtergrond

 • Bond 
  • Bestuur: 24%
  • Beleid / Management team: 8%
  • Talenten / Bondstrainers: 24%
 • Vereniging
  • Leden: 62%
  • Kaderleden: 22%

Beperking
Bijvoorbeeld: 12% van de bondsbesturen bestaan uit minimaal één persoon met een beperking

 • Bond 
  • Bestuur: 12%
  • Beleid / Management team: 2%
  • Talenten / Bondstrainers: 12%
 • Vereniging (aantal categorieën met minimaal één deelnemer met een beperking)
  • Leden: 59%
  • Kaderleden: 24%

Verder lezen over diversiteit en inclusie in de sport?
Inspirerende best practices van diversiteit en inclusie in de sport.
Zelf aan de slag om diversiteit & inclusie binnen je organisatie of bestuur te stimuleren?
– Meer inspirerende voorbeelden vind je op de website van NOC*NSF en Sportplezier.