Spring naar content

Brochure 'Arbeid, zorg en verlof'

Terug

In je rol als hr-adviseur, leidinggevende of directeur (afhankelijk waar taken en verantwoordelijkheden in jouw organisatie zijn belegd) is het van belang om kennis te hebben van de verschillende wettelijke verlofvormen voor werknemers m.b.t. de invulling van het ouderschap. Enerzijds omdat een goede voorlichting richting werknemers over hun verlofrechten en plichten behoort tot goed werkgeverschap. Anderzijds om continuïteit in de organisatie te borgen. Door de dialoog te voeren over dit onderwerp kun je als werkgever tijdig anticiperen en onnodige verrassingen in de bezetting ondervangen. 

Wat brengt deze brochure jou als werkgever?
De brochure ‘Arbeid, zorg en verlof’ geeft een helder en volledig overzicht van de verschillende wettelijke verlofvormen variërend van zwangerschapsverlof tot de invulling van zorgverlof. Alle wettelijke en cao-regelingen zijn hierin meegenomen. In de brochure vind je tevens een uitwerking van de recente verandering in het ouderschapsverlof.
Let op! Negen van de 26 weken ouderschapsverlof zijn veranderd naar betaald verlof. De uitkering kan via de werkgever worden aangevraagd bij het UWV. Meer informatie hierover lees je in de brochure en op onze website

Uitgewerkte voorbeelden, FAQ en verdiepende informatie
Ook vind je een uitgebreide FAQ in de brochure. Hier vind je het antwoord op onder andere de volgende vragen: Op hoeveel weken heeft een werknemer recht in verband met zwangerschaps-, bevallings-, adoptie- en pleegverlof? Mag het betaalde ouderschapsverlof ook in delen worden opgenomen? Mag ik als werkgever een aanvraag weigeren? Hoe vraag ik voor mijn werknemer betaald ouderschapsverlof aan? 

Leeswijzer
De brochure is zo opgebouwd dat alle relevante onderwerpen rondom verlof de revue passeren. Ook kan je per doelgroep inzien welke wettelijke verlofvormen er geboden worden. 

De onderstreepte woorden en zinnen in de brochure leiden de lezer naar voorbeelden, video’s, formulieren of verdiepende informatie. Zo biedt de brochure je alle benodigde informatie over de volgende onderwerpen:

  • Zwangerschaps- en bevallingsverlof
  • Adoptie- en pleegzorgverlof
  • Calamiteitenverlof
  • Verlof bij bijzondere gebeurtenissen
  • (Aanvullend) Geboorteverlof voor partner
  • Kort- en langdurig zorgverlof
  • Ouderschapsverlof

TIP: voor een zo goed mogelijke werking van de brochure adviseren wij deze te openen in Adobe Acrobat Reader.

We bieden onze leden advies en ondersteuning bij vragen en specifieke casussen. Ben je WOS-lid, neem dan contact op met het algemene nummer of emailadres of neem contact op met je accountmanager. 

Lidmaatschap
Ook de wens om tijdig te kunnen anticiperen op veranderende wet- en regelgeving, het gebruik kunnen maken van advies, ondersteuningsmateriaal, kennissessies en een netwerk om ervaringen uit te wisselen met andere sportorganisaties? Word lid van de WOS

Wij behartigen ook graag jouw belangen. Voor meer informatie en aanvraag van het WOS-lidmaatschap, klik hier.