Spring naar content

Frank van Gene | Beleidsadviseur

Terug

Bij de WOS ligt mijn focus op projecten ten aanzien van arbeidsvoorwaardenontwikkeling, waarbij je kunt denken aan de volgende thema’s: functiewaardering (FNM), medezeggenschap en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast richt ik me op het adviseren en informeren van leden en overige betrokkenen in de sector sport en bewegen en heb ik een verbindende functie bij het (onderling) uitwisselen van in de sector aanwezige kennis en kunde.

Persoonlijke noot: Zelf ben ik vaak te vinden op het voetbalveld, de atletiekbaan en (bij mooi weer) op de golfbaan. “Sport is mijn leven!” Veel mensen brengen tegenwoordig de dag zittend door. Deze toenemende bewegingsarmoede is slecht voor onze gezondheid. Ik hoop dat ouders hun kinderen stimuleren om dagelijks te sporten en bewegen en hierbij zelf het goede voorbeeld geven.