Spring naar content

Workshops Medezeggenschap voor werkgever én werknemer

Terug

Medewerkersparticipatie is een belangrijke voorwaarde om het sociaal beleid bij organisaties vorm te geven en om draagvlak onder werknemers te creëren. In de CAO Sport 2019-2020 is mede op verzoek van de werkgevers ruimte gemaakt om  arbeidsvoorwaarden op maat vorm te geven, in samenspraak met het medezeggenschapsorgaan 

Maatwerk op organisatieniveau vraagt om kundige en betrokken overlegpartners. Alleen dan is het mogelijk om bijvoorbeeld een ander beloningssysteem in te voeren en af te wijken van de standaardregeling in de CAO Sport. Cao-partijen gaan ervan uit dat de medezeggenschap in een organisatie goed is geregeld als werkgever en het medezeggenschapsorgaan elkaar erkennen en samenwerken om tot goede afspraken te komen.  

Door middel van twee workshops is met werkgevers én werknemers de ruimte besproken die de CAO Sport biedt, werd helder waar de kansen en belemmeringen liggen en aan welke ondersteuningsvormen behoeften is om medewerkersparticipatie mogelijk te maken. Daarnaast leerden de deelnemers van elkaar door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden. 

Met de opbrengst uit deze twee workshops zijn Cao-partijen nog beter in staat om werkgevers en werknemers de gewenste ondersteuning te bieden om medewerkersparticipatie verder te stimuleren.