Spring naar content

Wijzigingen collectief aanbod zorgverzekeringen

Terug

Op 12 november maken alle zorgverzekeraars hun premies en zorgverzekeringen voor het komende jaar bekend. Leden van de WOS kunnen gebruik maken van het collectiviteitskorting op hun zorgverzekering. De WOS heeft hiervoor overeenkomsten gesloten met Zilveren Kruis en met VGZ. Voor volgend jaar worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in dit aanbod. In dit artikel lees je wat deze veranderingen voor jou betekenen.

Collectiviteitskorting naar 5%

Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 is overeengekomen dat zorgverzekeraars een korting mogen geven op de basisverzekering. De gedachte hierachter is dat verzekeraars met een collectiviteit tot afspraken kunnen komen die resulteren in een lagere administratieve last. Destijds was men van mening dat een korting van maximaal 10% gerechtvaardigd zou zijn. In de praktijk blijkt deze afspraken niet het gewenste effect hebben. Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) heeft daarom afgelopen jaar een wet doorgevoerd waarin de collectiviteitskorting wordt teruggebracht tot maximaal 5%. Dit geldt voor alle zorgverzekeraars voor de basisverzekering. Kortingen op de aanvullende verzekering vallen niet onder deze regeling. 

Wijziging aanbod collectiviteit WOS

De WOS heeft met zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ afspraken gemaakt ten behoeve van haar leden. Leden kunnen daarmee gebruik maken van collectiviteitsvoordeel voor hun zorgverzekering en gebruik maken van verschillende diensten. Onderstaand een overzicht met het vernieuwde aanbod per zorgverzekeraar.

Zilveren kruis

De collectiviteitskorting op de basisverzekering Zilveren Kruis gaat conform de wettelijke wijziging omlaag naar 5% (was 7,5%). Daarnaast blijft de collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering intact. Hiervoor geldt een korting van 10% op een aanvullende verzekering en krijg je 10% korting op een tandartsverzekering. Kijk voor meer informatie over jouw collectiviteitsvoordeel op de website van Zilveren Kruis en zoek op Werkgeversorganisatie in de Sport.

Klik hier voor het een overzicht van het nieuwe aanbod van Zilveren Kruis

VGZ

De collectiviteitskorting op de basisverzekering van VGZ bedraagt voor 2020 4%, eerder was dit 7%. Ook bij VGZ blijft de collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering onveranderd en krijgen leden 10% korting op aanvullende verzekeringen. Kijk voor meer informatie over jouw collectiviteitsvoordeel bij VGZ op de website van VGZ en zoek op Werkgeversorganisatie in de Sport.

Klik hier voor het een overzicht van het nieuwe aanbod van VGZ