Spring naar content

Werknemers sportsector goed toegerust voor hun werk

Terug

Werknemers en werkgevers in de sportsector ervaren dat werknemers goed zijn toegerust voor hun werk. Onder meer samenwerken, communicatieve vaardigheden en ondernemerschap zien zij als belangrijkste competenties voor de toekomst. Relatief kritisch kijken zij naar de loopbaan- en scholingsmogelijkheden, hoewel dat in vergelijking met eerdere jaren wel licht verbeterd is. Er is positieve waardering voor flexibele regelingen, zoals thuiswerken en deeltijdwerken. Dat blijkt uit de nieuwe arbeidsmarktanalyse sportsector-2019, die Samen Presteren het CAOP heeft laten uitvoeren. Het onderzoek is na de analyses uit 2014 en 2017 voor de derde keer uitgevoerd.

Hieronder staat een korte samenvatting van het onderzoek, waarbij enkele thema’s zijn uitgelicht. Voor meer informatie over het onderzoek, zie de infographic of lees het gehele onderzoeksrapport.

Positieve ervaringen toerusting werknemers
Ruim 90% van de werknemers vindt dat zij zelf goed toegerust zijn voor hun werk. Dat wordt door een vergelijkbaar percentage van de werkgevers beaamd. Ook vinden leidinggevenden in 2019 vaker dan in 2017 dat zij zelf goed zijn toegerust voor hun werk: 90% tegenover 81%. Dit laatste wordt echter door een lager aandeel van de werknemers (75%) beaamd. Aansluitend lijkt er specifiek ruimte voor verbetering als het gaat om het coachen door leidinggevenden van werknemers bij het ontwikkelen van hun competenties en vaardigheden, bijvoorbeeld door vaker in formele gesprekken afspraken te maken over persoonlijke ontwikkeling. Nu gebeurt het maken van deze afspraken volgens ongeveer de helft van de werknemers.

Competenties van werknemers voor de toekomst
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in de wijze van sportbeoefening vormen uitdagingen voor sportorganisaties. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de rol van sportorganisaties en daarmee ook de taken en competenties van werknemers. Zowel werkgevers als werknemers noemen vaak samenwerken en communicatieve vaardigheden als belangrijke competenties voor de toekomst. Werkgevers noemen daarnaast vooral ondernemerschap en resultaat- en klantgerichtheid. Bij werknemers gaat het ook om plannen en organiseren.

Ruimte voor verbetering scholings- en loopbaanmogelijkheden
Werkgevers en werknemers geven in vergelijking met 2017 gemiddeld een hoger cijfer voor loopbaanmogelijkheden. Het verschil is echter niet groot en blijft rond een gemiddeld cijfer van ongeveer een vijf tot een zes hangen. Afhankelijk van de mogelijkheden zouden sportorganisaties nog meer kunnen investeren in de loopbaanbegeleiding van werknemers: ruim een derde van de werknemers is hier tevreden over.

Werkgevers waarderen scholings- en ontwikkelmogelijkheden voor werknemers in de organisatie met gemiddeld een zeven. Werknemers geven gemiddeld een lager cijfer, namelijk een zes. Werknemers geven vooral de voorkeur aan korte opleidingen, maar ook aan informele leermogelijkheden zoals kennisuitwisseling met andere werknemers en learning on the job. Meer aandacht voor informele leermogelijkheden van werknemers is belangrijk. Deze informele leermogelijkheden sluiten in vergelijking met een vaststaande opleiding beter aan bij leerbehoeftes.

Flexibele werkregelingen positief gewaardeerd
Werknemers en werkgevers zijn, net als uit de eerdere metingen bleek, over het algemeen positief over de flexibele regelingen en arbeidsvoorwaarden voor werknemers binnen de sportsector. Zo beoordelen ze de aspecten ‘thuiswerkregeling’, ‘flexibele werktijden’ en ‘mogelijkheden om in deeltijd te werken’ met gemiddeld een ruime zeven tot acht. Deze positief beoordeelde punten kunnen van belang zijn voor het aantrekken en behouden van werknemers.

Groei werkgelegenheid sportsector
In 2018 werkten 4.665 werknemers in de sportsector, een groei van 3% in vergelijking met 2014. De man-vrouw verdeling in de sector is nagenoeg gelijk, terwijl de gemiddelde leeftijd uitkomt op 41 jaar. De verdeling naar geslacht en leeftijd is in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven en wijkt weinig af van de werkzame beroepsbevolking in Nederland.

Over het onderzoek
Voor het onderzoek zijn gegevens van het pensioenfonds (PFZW) geanalyseerd om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de sector.  Daarnaast zijn 2 aparte enquêtes uitgezet: 1 onder werkgevers (met 49 deelnemers) en 1 onder werknemers (met 187 deelnemers). Bij deze enquêtes stonden 2 thema’s uit de meerjarenafspraken centraal: leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Het onderzoek geeft inzicht in de stand van zaken en ontwikkelingen van de sector op deze thema’s. Met dit inzicht kunnen de sociale partners de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen beter moderniseren. De analyse is uitgevoerd door het CAOP in opdracht van Samen Presteren, het arbeidsmarktfonds voor de sport, en mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds.

Zie de infographic of lees het gehele onderzoek