Spring naar content

Vraag zelf definitieve berekening eerste periode NOW aan

Terug

Veel werkgevers die een voorschot hebben ontvangen voor de eerste aanvraagperiode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) zijn zich er niet van bewust dat ze zélf de definitieve berekening van de tegemoetkoming NOW moeten aanvragen. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV. Het UWV start om die reden een extra communicatiecampagne om werkgevers te informeren.

In de eerste aanvraagperiode NOW (maart-mei 2020) ontvingen ruim 139.000 werkgevers een voorschot gebaseerd op de loonsom van januari 2020 (of november 2019) en een geschat omzetverlies van tenminste 30%.

Sinds 7 oktober 2020 kunnen werkgevers de definitieve vaststelling van de NOW aanvragen. Daarbij wordt op basis van de daadwerkelijke loonsom en het daadwerkelijke omzetverlies bepaald hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar een werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Werkgevers kunnen nog tot en met 31 oktober 2021 een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de NOW.

Tot nu toe hebben zo’n 55.000 werkgevers een aanvraag ingediend, maar ruim 84.000 (60 procent) dus nog niet. Het UWV gaat voor 1 augustus alle werkgevers die nog geen aanvraag hebben ingediend rechtstreeks benaderen om ze erop te wijzen dat een aanvraag indienen nog tot en met 31 oktober 2021 mogelijk is.

Bron: AWVN