Spring naar content

Vaststelling definitieve subsidie NOW 1 vanaf 7 oktober

Terug

Naar verwachting kunnen organisaties vanaf 7 oktober a.s. bij het UWV een verzoek doen om de subsidie (NOW 1) definitief te laten vaststellen. Uitgangspunt bij de vaststelling is de daadwerkelijke omzetdaling over het eerste subsidietijdvak.

De subsidie wordt aangevuld als de door u (als werkgever) geschatte en doorgegeven situatie (omzetverlies en loonkosten) hetzelfde is gebleven. Als u als werkgever toch minder omzetverlies heeft gehad dan verwacht, dan moet subsidie deels terug worden betaald. Indien de loonsom is gedaald, daalt het subsidiebedrag ook.

Gradaties in controles
De intensiteit van de controle kent verschillende gradaties

Subsidie onder €25.000: steekproefsgewijze controle
Bij een subsidie van onder de €25.000 hoeven bedrijven geen externe controleronde te laten doen. Wel wordt er steekproefsgewijs en op basis van risicoanalyses gecontroleerd. 

Tip: houd uw administratie goed op orde.

Subsidie €20.000 – €125.000: derdenverklaring
Als u een voorschot heeft ontvangen tussen de € 20.000  en € 125.000, heeft u een zogenoemde derdenverklaring nodig. 

Tip: Een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant kan een derdenverklaring afgeven. De vraag of een sportbond (onder voorwaarden) ook een zo’n verklaring kan afgeven ligt voor bij het ministerie van VWS. Zodra daarover meer bekend is, informeren wij u daarover.

Subsidie vanaf €125.000: accountantsverklaring
Indien u € 125.000 of meer subsidie heeft ontvangen (dus niet het voorschot), dan heeft u een accountantsverklaring nodig. Hoe diepgravend het accountantsonderzoek zal zijn hangt af van twee componenten:

  • of uw organisatie méér of minder dan € 375.000 ontvangt;
  • of uw organisatie een verplichte controle van de jaarrekening heeft.

Van organisaties die een controleplichtige jaarrekening hebben en dus een administratie voeren die aan die eisen moet voldoen én die ook een hoge subsidie (€ 375.000,- of meer) ontvangen, mag meer verantwoording verwacht worden. Blijkt deze er niet in voldoende mate te zijn, dan wordt de subsidie teruggevorderd.

Meer informatie over het soort accountantsverklaring en de gevolgen van het ontbreken van een goedkeurende verklaring vindt u in de brief van minister Koolmees van 8 september 2020 aan de Tweede Kamer. Daar vindt u ook het accountantsprotocol NOW 1 voor meer achtergrondinformatie.

Aanvraagtermijnen vaststelling
De aanvraagtermijnen voor vaststelling van de subsidie zijn:

  • binnen 24 weken vanaf 7 oktober 2020, of
  • binnen 38 weken als een accountantsverklaring verplicht is.

Het UWV streeft er naar de definitieve vaststelling binnen een maand na de aanvraag te doen, maar uiterlijk binnen 52 weken. Op de website van UWV wordt een aanvraagformulier geplaatst. De WOS zal u te zijner tijd informeren. 

Nb: De vaststelling van NOW 1 staat los van NOW 2. Als u als werkgever ook NOW 2 heeft aangevraagd moet u het verzoek om vaststelling apart doen. Wanneer vaststelling van NOW 2 mogelijk is, is nog niet bekend. Uiteraard zullen we u daarover informeren.