Spring naar content

Transitievergoeding verlagen door vergroten inzetbaarheid

Terug

Met ingang van 1 juli 2020 kun je als werkgever ook de kosten voor activiteiten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie in mindering brengen op de transitievergoeding. 

Bredere inzetbaarheid van de werknemer
Kosten die worden gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer te vergroten, bestaan met name uit scholing. Een voorbeeld is de werkgever die de managementopleiding van een werknemer heeft betaald, terwijl de werknemer op dat moment geen manager was. Eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer, ook als deze inmiddels een managementfunctie bekleedt, dan kan de werkgever deze opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding. Door de scholing zou de werknemer makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden en dat is één van de doelen van de transitievergoeding. 

Welke kosten zijn niet aftrekbaar
De werkgever mag scholingskosten die hij heeft gemaakt voor het verbeteren van de werknemer in zijn huidige functie niet op de transitievergoeding in mindering brengen. Deze kosten zijn namelijk niet gericht op het vergroten van de brede inzetbaarheid van de werknemer binnen en buiten de organisatie. Ook inzetbaarheidskosten die de werkgever heeft gemaakt voor de re-integratie van de werknemer, mag hij niet in mindering brengen op de transitievergoeding.