Spring naar content

Stijging wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

Terug

Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 juli 2021. Werkgevers moeten daardoor in de tweede helft van het jaar die het wettelijke minimumloon verdienen meer gaan betalen. Het wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2021 € 1701,00 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Het WML geldt voor alle werknemers van 21 jaar en ouder en bedraagt het bruto maandsalaris.

Publicatie Staatscourant
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wettelijk minimumloon per juli gepubliceerd in de Staatscourant. Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt in de tweede helft van 2021 € 1701 per maand, € 392,55 per week en € 78,51 per dag. Dit is een stijging van bijna 1% ten opzichte van het WML wat geldt sinds 1 januari van dit jaar.

Werkgevers moeten het minimumloon betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband. Er bestaat geen vast minimumloon per uur. Daarvoor deelt de werkgever het minimumloon per week door het aantal uur dat in de organisatie een fulltime werkweek is. Voor de CAO Sport bedraagt dit 38 uur bij een fulltime dienstverband.

Lager minimumloon voor BBL’ers
Werknemers onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Daarbij gelden er voor werknemers van 18, 19 of 20 jaar die een arbeidsovereenkomst hebben in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) lagere minimumbedragen. In de onderstaande tabel staan alle bedragen voor de tweede helft van 2021.

LeeftijdPercentagePer maandPer weekPer dag
21 jaar en ouder100%€ 1.701,00€ 392,55€ 78,51
20 jaar80%€ 1.360,80€ 314,05€ 62,81
20 jaar BBL61,50%€ 1.046,10€ 241,40€ 48,28
19 jaar60%€ 1.020,60€ 235,55€ 47,11
19 jaar BBL52,50%€ 893,05€ 206,10€ 41,22
18 jaar50%€ 850,50€ 196,30€ 39,26
18 jaar BBL45,50%€ 773,95€ 178,60€ 35,72
17 jaar39,50%€ 671,90€ 155,05€ 31,01
16 jaar34,50%€ 586,85€ 135,45€ 27,09
15 jaar30%€ 510,30€ 117,75€ 23,55

Bron: Rendement Online