Spring naar content

Stijgende kosten: Wat kan je als werkgever doen voor je werknemers?

Terug

Stijgende kosten: Wat kan je als werkgever doen voor je werknemers?

Om je als werkgever te helpen met ideeën om je werknemer tegemoet te komen, hebben we het volgende overzicht samengesteld. Hiermee kan je, uiteraard afhankelijk van de financiële mogelijkheden, je werknemer financieel helpen. Mocht je als organisatie naast deze maatregelen nog andere opties hebben bedacht, horen we dit ook graag. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk tegemoetkomingen met elkaar delen.

 1. Ken een eenmalige vaste uitkering toe
  Als werkgever kun je ook een eenmalige uitkering aan je werknemers te geven. Let op, dit is een aanvullende arbeidsvoorwaarde. Een eventuele Ondernemingsraad (OR) moet hiermee wel instemmen. Maar die zal dit niet snel tegenhouden. Ons advies is hierbij iedereen een vast geldbedrag te geven. De werknemers die minder verdienen (en die het waarschijnlijk ook het zwaarst hebben door de inflatie) worden op deze wijze relatief beter bedeeld dan de werknemers met een hoger salaris. Een ander voordeel van deze optie is dat je jouw werknemers per direct financieel kan helpen met bepaald bedrag.
 1. Benut de ruimte binnen de salarisschaal
  De CAO Sport kent geen vaste treden binnen de salarisschalen. Dit biedt de werkgever de mogelijkheid om te bekijken of er binnen de schaal nog ruimte is omhoog te gaan met het salaris. Daarnaast kun je er voor kiezen de vaste periodieke beloning van 1 januari van 2,5% zoals genoemd in artikel 12 lid 1 van de CAO Sport naar voren te halen. Hiervoor is geen instemming van de medezeggenschap nodig.
 1. Benut de ruimte bij de verdeling van de pensioenpremie
  In artikel 26 lid 2 van de CAO Sport is opgenomen dat zowel de werkgever als de  werknemer 50% van de pensioenpremie betaalt als de werkgever onder de verplichtstelling van PFZW valt. Het staat je als werkgever echter vrij om een hoger percentage voor je rekening te nemen. Het voordeel van deze aanpassing is dat je werknemer netto ook daadwerkelijk meer overhoudt, aangezien er geen extra bedrag moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Meer informatie vind je op onze website.
 1. Maximaliseer de fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding
  In artikel 19 van de CAO Sport is opgenomen dat de reiskostenvergoeding voor zakelijk en woon-werkverkeer gebaseerd dient te zijn op de fiscaal vastgestelde maximale onbelaste vergoeding per kilometer. Tijdens Prinsjesdag 2022 is het plan bekend gemaakt dat deze per 1 januari 2023 omhoog gaat van €0,19 naar € 0,21 en per 1 januari 2024 naar € 0,22. Daarom zal je, conform de CAO Sport, je reiskostenvergoeding per kilometer hierop moeten aanpassen. Verder kun je als werkgever onderzoeken of je alle gemaakte kilometers kunt gaan vergoeden. Bijvoorbeeld door ook een reiskostenvergoeding toe te kennen onder een reisafstand van 11 kilometer en boven de 23 kilometer. 
 1. Mobiliteitsmogelijkheden
  Er zijn diverse mogelijkheden om je werknemer financieel te ondersteunen in het woon-werkverkeer. Los van de reiskostenvergoeding (zie punt 4), kan je denken aan een ov-business card, maximale reiskostenvergoeding bij gebruik van het ov, mobiliteitskaarten en fietsen. Zo kun je, afhankelijk van je financiële middelen, de kosten voor woon-werkverkeer verminderen.
 1. Maximaliseer de thuiswerkvergoeding
  Krijgen je werknemers al de maximale thuiswerkvergoeding? Om je werknemer tegemoet te komen, geef de maximale onbelaste fiscale vergoeding van € 2,- netto per dag. Let op, de werknemer kan voor eenzelfde dag niet én reiskosten en een thuiswerkvergoeding ontvangen. Voor de berekening van een gecombineerde vaste maandelijkse gericht vrijgestelde reiskosten- en thuiswerkvergoeding check de Q&A Reiskosten en thuiswerkvergoeding.

 2. Bekijk de ruimte van de werkkostenregeling
  Mogelijk is er nog ruimte binnen de werkkostenregeling. Met de werkkostenregeling bepaal je zelf als werkgever wat je onbelast aan werknemers vergoedt. Dit kan van alles zijn, zoals cadeaubonnen, sportabonnementen of een fiets. In 2022 is de vrije ruimte tot en met een loonsom van € 400.000 vastgesteld op 1.7%. Is de loonsom meer dan €400.000,- , dan is de vrije ruimte 1,18%. Let hierbij ook op de gerichte vrijstellingen zoals cursussen of het verstrekken van een laptop. 

  Bijvoorbeeld: Als je totale loonsom minder dan €400.000,- bedraagt, heb je als werkgever €6.800 vrije ruimte om onbelast aan werknemers te vergoeden. Voor dit bedrag mag je jouw werknemers voorzien in een tegemoetkoming voor bijvoorbeeld sportabonnementen of een fiets. Lees hier meer over de werkkostenregeling onder het kopje Fiscaal & Vergoedingen.
 1. Ondersteun werknemers in financiële nood
  Laat je werknemers weten dat je er voor ze bent bij financiële problemen. Biedt ze daarbij een Nibud-coach aan. Deze coach helpt je werknemer om financieel gezond te blijven. Ook kunnen zij jou als werkgever adviseren over hoe om te gaan met de financiële situatie van werknemers. Door de werknemer deze hulp aan te bieden, beperk je het risico op ziekte en dalen de administratieve kosten (bijvoorbeeld bij loonbeslag).

Als je behoefte hebt aan aanvullende informatie of een sparringpartner, kan je altijd bij ons terecht via www.sportwerkgever.nl of info@sportwerkgever.nl. Ook als je een eigen mogelijkheid hebt die niet in dit overzicht is opgenomen, delen we dit graag met de sector.

In navolging van de uitkomsten van Prinsjesdag hebben we onze visie gedeeld over de uitdagingen van de sportsector en de reactie van de overheid. Deze blog lees je hier.