Spring naar content

Steunpakketten verlengd: NOW en TVL gelden ook in het derde kwartaal

Terug

Eind mei heeft het kabinet laten weten de financiële steunmaatregelen, die per 1 juli a.s. voor het merendeel zouden aflopen, te verlengen. Daarnaast komt het kabinet organisaties tegemoet die problemen hebben met het betalen van belasting in verband met een gegroeid aantal schulden.

Verlenging van de NOW en TVL
Om werkgevers te ondersteunen verlengt het kabinet de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loon ondersteuning) onaangepast met een periode van drie maanden. Concreet betekent dit dat de NOW-4 zal lopen van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021. Net als bij de NOW-3 zal in deze periode het maximale vergoedingspercentage 85% en de loonsom vrijstelling 10% van de loonsom blijven. Als nieuwe referentiemaand zal februari 2021 gehanteerd worden. 

Daarnaast heeft het kabinet besloten de TVL-subsidie uit te zonderen van het omzetbegrip voor de NOW-3 en NOW-4. Dit betekent dat werkgevers geen rekening meer hoeven te houden met de ontvangen TVL-subsidie bij de vaststelling van de NOW-subsidie.

Meer informatie over de TVL vindt u op de site van de Rijksoverheid/ TVL en over de NOW 4 op Rijksoverheid/ NOW.

Belastingmaatregelen
Aflossen belastingschuld
Sportorganisaties hebben de mogelijkheid om later te beginnen met het aflossen van een eventuele belastingschuld. Er hoeft nu pas vanaf 1 oktober 2022 met aflossen te worden gestart. Ook is de aflossingsperiode verlengd van 3 *(vanaf oktober 2021) naar vijf jaar (vanaf oktober 2022). Ook de voorwaarden voor het aflossen worden versoepeld. 

Let op: Vanaf 1 juli a.s. wordt verwacht dat iedere organisatie gewoon weer belasting betaalt.

Overige belastingmaatregelen
Ook andere belastingmaatregelen, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, worden verlengd tot 1 oktober 2021. Tot slot zal de belastingdienst zich coulant opstellen indien een organisatie teveel ontvangen overheidssteun moet terug betalen. 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van de Rijksoverheid of op de site van de AWVN. Voor een visueel overzicht zie deze Visual.