Spring naar content

Stand van zaken CAO Sport 2021

Terug

Wat vooraf ging
Nadat de WOS in december namens werkgevers een eindbod aan de vakbonden heeft gedaan, was het afwachten of de achterbannen in zouden stemmen met de inhoud van het bod. Een ruime meerderheid van werkgevers liet eind 2020 weten akkoord te zijn met het eindbod. Begin januari werd bekend dat de achterbannen van de vakbonden ook akkoord waren. 

Vervolgens is gestart met verwerken van de gemaakte afspraken in de cao. Dit heeft enkele weken in beslag genomen nu alle partijen het eens moeten zijn over alle wijzigingen.

Huidige stand van zaken en vervolgstappen
Ondertussen zijn partijen het eens over de exacte bewoordingen van de nieuwe cao. Deze week zal de definitieve versie naar de directeuren van de vakbonden worden gezonden: ook daar moet een akkoord worden gehaald. De praktijk leert dat dit wel enige tijd in beslag zal nemen. Vervolgens zal de cao naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gezonden voor aanmelding. Na bevestiging door het ministerie is de CAO 2021 definitief rond (naar verwachting de derde week van februari).

Bekendmaking
Uiteraard berichten wij u indien het proces is afgerond. De definitieve versie van de CAO Sport 2021 zal op www.sportwerkgever.nl worden geplaatst. Daarnaast zullen wij een overzicht verstrekken met de belangrijkste wijzigingen/ aanpassingen. Gezien het feit dat de cao slechts voor 1 jaar is afgesloten is de cao alleen online (sportwerkgever.nl en via de cao app) te raadplegen.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over het proces of de inhoud van de CAO 2021, neem dan gerust contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026- 483 44 50.