Spring naar content

Sessie en uitslagen onderzoek 'Ondernemerschap in de sport' met Klaas Dijkhoff

Terug

Dit jaar besteden we extra aandacht aan ondernemerschap in de sport. In juni gaf Klaas Dijkhoff, oud fractievoorzitter van de VVD en founder van Sue and the alchemists, een kick-off voor meer dan 30 sportorganisaties. Wat volgde was een uitgebreid onderzoek naar ondernemerschap in de sport. Op 23 november neemt Dijkhoff de sport weer mee in de bevindingen: Wat kan de sport leren van een ondernemende insteek? 


Wat?
Als sport proberen we altijd veel te leren. Van elkaar, maar ook van hoe zaken buiten onze sector worden aangepakt. Zo proberen we met nieuwe ideeën en gedachtegangen onze eigen uitdagingen te tackelen. Of het nou gaat om teruglopende ledenaantallen, behoefte aan nieuwe inkomstenstromen of iets heel anders: we kunnen ook leren van nog meer ondernemende aanpak.

Sue & The Alchemists is gespecialiseerd in gedragsbeïnvloeding, gebaseerd op neurowetenschappen. Ze werken aan vraagstukken als Hoe blijf je relevant voor je doelgroep?, Hoe positioneer je jezelf? en Hoe kan jij je aanpassen aan een veranderende vraag?. Na de zomer zijn we onder begeleiding van Sue & The Alchemists (SATA) aan de slag gegaan met een onderzoek over ondernemerschap binnen de sector. Dit onderzoek resulteert in een blauwdruk, waarin de grootste angsten, voordelen, comforts en pains binnen de sector in kaart worden gebracht. Ook geeft het inzicht in de benodigde veranderingen om samen een duurzame toekomst van de sport te realiseren. 

Om deze blauwdruk op te kunnen stellen, interviewt SATA zeven sportorganisaties. Om tot een goede afspiegeling van de sector te komen, worden de sportorganisaties door sociale partners geselecteerd en is inschrijving op dit onderdeel van het programma niet mogelijk. Bij de selectie van deze organisaties houden sociale partners uiteraard rekening met de diversiteit van de sector (kleine, middelgrote en grote sportbonden, sportservice organisaties enz.). 

Voor wie?
We nodigen al onze leden uit. Ben jij directeur binnen jouw organisatie? Of sluit dit thema goed aan op jouw functie, bijvoorbeeld als strategisch adviseur, business developer of iets soortgelijks? Dan ben je van harte welkom!

Praktische informatie:
Datum:     donderdag 23 november 2023
Tijd:          10.00 uur start
                 12.00 uur einde
Locatie:     omgeving Utrecht (exacte locatie volgt)

Het programma ‘Ondernemerschap in de Sport’ wordt mede mogelijk gemaakt door sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid