Spring naar content

Rondetafeldiscussie over opkomende arbeidsvormen in de sportsector in Europa

Terug

Afgelopen 19 mei hebben hebben we onze leden uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafeldiscussie over de opkomende arbeidsvormen in de sportsector in Europa.

Discussie
Om de discussie op gang te brengen hadden we een aantal vragen voorbereid zoals ‘welke van de nieuwe arbeidsvormen worden al gebruikt binnen uw organisatie?’, ‘welke zou voor uw organisatie kunnen werken?’, ‘heb je de kennis/ervaring om deze te implementeren?’. Op basis van de antwoorden van de aanwezigen bespraken we de voor- en nadelen van elke vorm van nieuw dienstverband, hoe deze geïmplementeerd zouden kunnen worden en welke mogelijke barrières er zijn. De aanwezigen deelden hun ervaringen en voorbeelden van best/bad practices.

Employee sharing (werkgeversgroepering)
VoordeelNadeel
Kan geweldige carrièremogelijkheden bieden in de sport. Als medewerkers van kleinere organisaties ook werkervaring kunnen opdoen bij andere organisaties biedt dit geweldige ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers.
Dit zal de arbeidsmobiliteit van werknemers vergroten. Dit zal hoogstwaarschijnlijk werken voor de niet-sportspecifieke banen of projectmedewerkers.
Het zal veel organisatie vergen om dit op te zetten. Er zal hoogstwaarschijnlijk een overkoepelende organisatie nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen.
Vooral de financiële, fiscale en administratieve kant zal goed geregeld moeten worden.
Er moeten duidelijke regels, afspraken en commitment vanuit de deelnemende organisaties zijn.
De medewerkers zullen flexibel en toegewijd moeten zijn om dit te laten werken.
Als werkgevers verschillende ervaringen met de werknemers hebben kan dit tot complicaties leiden.
Casual work (gelegenheidsarbeid)
VoordeelNadeel
Het ‘casual work’ bestaat in Nederland al heel lang en de werkgevers in de sport hebben hier veel ervaring mee.De overheid verandert de wet- en regelgeving rond ‘casual work’ waardoor het een stuk moeilijker wordt om het in de sport te implementeren
ICT-based mobile working (mobiel werken)
VoordeelNadeel
Door de pandemie is mobiel werken een stuk populairder geworden. De meeste aanwezigen gebruiken dit op grote schaal binnen hun organisatie.
Bij nieuwe vacatures valt op dat mensen vanuit een groter geografisch gebied solliciteren. Waar ze voorheen vanwege reistijd niet zouden solliciteren zijn ze nu bereid verder te reizen als ze niet vijf dagen per week op kantoor hoeven te zijn.
Niet iedereen kan mobiel werken, dus er zal een verschil zijn binnen de organisatie.
Platform work
VoordeelNadeel
Wordt al gebruikt binnen organisaties. Sommigen organisaties hebben veel ervaring op dit gebied.Alleen geschikt voor een specifiek doel.
Job sharing (duobanen)
VoordeelNadeel
In de sportsector wordt al op kleine schaal gebruik gemaakt van ‘jobsharing, bijvoorbeeld in management assistentie of receptiewerk. De ervaring leert dat de medewerkers er duidelijk baat bij moeten hebben, want dat betekent dat het in hun eigen belang is om het te laten werken.Er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt tussen werknemer en werkgever, zodat verantwoordelijkheden voor iedereen duidelijk zijn.
Voucher-based working (dienstencheques)
VoordeelNadeel
De werkgevers zouden een groot voordeel in dit systeem kunnen zien, afhankelijk van hoe dit technisch werkt, als het zou worden gebruikt om vrijwilligers te vergoeden.De betalingsregeling voor vrijwilligers in Nederland is een administratieve last en de sportorganisaties zouden blij zijn met een nieuw systeem dat de vergoeding van vrijwilligers eenvoudiger en minder tijdrovend maakt.Aangezien voucherwerk in Nederland nog niet bestaat hangt het ervan af hoe dit wordt geïmplementeerd of dit een oplossing kan bieden voor de huidige problemen met vrijwilligersvergoedingen.
Collaborative employment (coworking/flexwerken)
VoordeelNadeel
In Nederland bestaat deze vorm van arbeid al. Dit is niet nieuw en het aantal zzp’ers is relatief hoog, vooral in de sport.
Interim management (detachering)
VoordeelNadeel
Deze vorm van arbeid bestaat al in Nederland en de sportsector. De voor- en nadelen zijn alom bekend, daarom hebben we niet al te veel tijd besteed aan het bespreken van deze vorm van werk.
Portfoliowork
VoorNadeel
In Nederland is er een relatief hoog percentage zzp’ers. De arbeidsvorm van portfolio werk is dan ook alom bekend in Nederland en in de sportsector.
Voor specifieke projecten/opdrachten/werkzaamheden kan het erg handig zijn om zzp’ers in te zetten.
Een van de problemen in de sportsector in Nederland is het grote aantal kleinschalige contracten. Portfolio werk is geen oplossing voor dit probleem.

Uitkomsten
We hebben een nuttige discussie gehad en er zijn geweldige ideeën gedeeld. De meeste interesse werd getoond in het delen van werknemers (‘employee sharing’) en het op vouchers gebaseerde werk. Beide bestaan ​​nog niet in Nederland. De andere vormen van arbeid bestaan ​​al in Nederland en sommigen worden veel gebruikt in de sportsector. Dit geldt met name voor mobiel werken op ICT-basis. Door de pandemie is deze arbeidsvorm aanzienlijk toegenomen. Dit heeft de manier van rekruteren veranderd. Mensen uit een groter geografisch gebied solliciteren op de vacatures omdat ze meer bereid zijn om verder te reizen.

Eén van de belangrijkste barrières die tijdens de discussie naar voren kwam is het risico en de aansprakelijkheid dat gepaard gaat met het implementeren van deze arbeidsvormen binnen de organisaties. Als de risico’s erg groot zijn zullen werkgevers deze vormen van arbeid minder snel willen invoeren. Als de risico’s laag zijn, zijn ze meer bereid het risico te nemen en uit te voeren.

De (meest waarschijnlijke) type banen waarvan de aanwezige organisaties de nieuwe arbeidsvormen zouden kunnen zien werken zijn:

  • HR-adviseurs
  • Vrijwilligers
  • Projectmedewerkers
  • Alles wat niet-sportspecifiek is, zoals: receptie, financiën, inkoop, enz.
  • Accountbeheer – lokaal

Tijdens de discussie werd ook nog een andere vorm van arbeid genoemd, namelijk ‘traineeships’. Een deel van de aanwezige organisaties heeft goede ervaringen met ‘traineeships’. De ‘traineeships’ vinden nu plaats binnen één organisatie, maar als dit over de hele sportsector zou kunnen worden opgezet zou dat geweldige kansen bieden voor de trainees en zou je jonge mensen die net van de universiteit komen kunnen binden aan de sportsector.

Concluderend kan gesteld worden dat het een interessante en nuttige discussie was over hoe de opkomende arbeidsvormen in de sportsector in Nederland kunnen worden geïmplementeerd. De WOS gaat daarom nader onderzoeken hoe we werkgevers in de sport kunnen ondersteunen bij de implementatie van het delen van werknemers en voucher-based werken.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met WOS via info@sportwerkgever.nl