Spring naar content

Reiskostenvergoeding en thuiswerken in 2021

Terug

Sinds de uitbraak van het Coronavirus werkt het gros van de werknemers thuis. Daarop heeft het kabinet bepaald dat de vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer zoals sommige werknemers voor de uitbraak ontvingen, onbelast mag worden doorbetaald tot in ieder geval 1 januari 2021. Voorgaande is vastgelegd in het Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis. De relevante tekst vindt u hieronder.

“4.2 Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoeding

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject (zie onderdeel 4 van het besluit van 20 maart 2015, nr. BLKB2015/0188M (Stcrt. 2015, 8385)). Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit vind ik in deze bijzondere omstandigheden niet doelmatig en ongewenst. Daarom keur ik voor zoveel nodig het volgende goed.

Goedkeuring
Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende de werking van dit besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.”

Gevolgen en opties voor u als werkgever
Het lijkt erop dat het Besluit fiscale noodmaatregelen niet weer wordt verlengd. In dat licht is het raadzaam vast nu te bepalen wat u wenst met de reiskostenvergoeding voor uw werknemers. Thuiswerken lijkt namelijk, zeker begin 2021, kabinetsadvies te blijven. Daarnaast is het niet onwaarschijnlijk dat later in 2021, als het Coronavirus meer onder controle is, het zogenaamde “hybride werken” de norm zal worden.

Mogelijke opties

  • Spreek met uw werknemers vanaf 2021 een reiskostenvergoeding op declaratiebasis af, al dan niet aan de hand van de staffel van artikel 19 Reiskostenregeling CAO Sport 2019-2020. Consensus (geen instemming!) met de medezeggenschap hierover helpt het draagvlak voor de nieuwe afspraken wellicht te vergroten.
  • Bepaal met de werknemers die eventueel wél met regelmaat op kantoor komen, hoeveel dagen in een maand (of andere representatieve periode) dit betreft. Bepaal op basis hiervan een vaste vergoeding per maand, dit op basis van de staffel van artikel 19 Reiskostenregeling CAO sport 2019-2020.