Spring naar content

Regeling voor ontwikkeling van medewerkers - NL leert door

Terug

Het werk verandert continu. En dus is het voor de toekomst van jouw organisatie belangrijk om bij de tijd te blijven en je medewerkers up-to-date te houden qua kennis, vaardigheden en ervaring. Zo blijven ze wendbaar, productief en duurzaam inzetbaar, zowel bij jouw organisatie ergens anders. Daarom introduceert het kabinet de regeling ‘’ NL leert door’’.

NL leert door
Vanaf 1 augustus 2020 was het voor medewerkers in loondienst, flexwerkers en ZZP’ers mogelijk om gratis een traject bij een loopbaanadviseur te volgen. Die geeft ze zicht op het toekomstperspectief van hun huidige werk en hun kansen op de arbeidsmarkt, helpt ze zo nodig bij het kiezen van de juiste (bij)scholing, of geeft ze tips bij het zoeken en solliciteren naar ander werk. In één maand tijd hebben 22.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladvies. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. Het is dan ook niet langer mogelijk – om voor het jaar 2020 – een gesubsidieerd ontwikkeladvies aan te vragen.

Wie kan er gebruik maken van de regeling?
Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kon een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast was er de mogelijkheid online scholingsactiviteiten te volgen. 

Inspanningsverplichting werkgevers
Van werkgevers wordt verwacht dat zij hun werknemers stimuleren van deze regeling gebruik te maken en actief het gesprek aangaan met hun werknemers over leren en ontwikkelen. Werkgevers die gebruik maken van de NOW 2 zijn zelfs verplicht om hun medewerkers te stimuleren om aan (bij)scholing te doen. 

Wat biedt NL leert door?
De regeling biedt gratis:

  1. ontwikkeladvies
  2. (online) scholingsactiviteiten

Ontwikkeladvies
Vanaf 1 augustus 2020 was het mogelijk om gratis een traject bij een loopbaanadviseur te volgen. De adviseurs ondersteunen deelnemers bij het kiezen van de juiste (bij)scholing om vaardigheden en kennis te vergroten of geven tips bij het zoeken en solliciteren naar werk. Dit afhankelijk van de situatie (kans baanverlies) waarin iemand zich bevindt. Aan het einde van het traject krijgt de deelnemer een ontwikkelplan mee, waarin acties staan die zij/ hij kan ondernemen om beter voorbereid te zijn op de toekomst. Vele malen sneller dan verwacht, is het subsidieplafond bereikt van het aantal trajecten dat de overheid in 2020 kan bekostigen. 

(Online) Scholingsactiviteiten
Later in het najaar van 2020 is het mogelijk gratis online scholingsactiviteiten te volgen. Opleiders kunnen de kosten van deze (online) scholingsactiviteiten dekken via de subsidieregeling ‘NL leert door’. Aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt. Zodra er meer bekend is over de regeling zal de WOS hierover communiceren. 

Meer informatie?

NL leert door helpt werkenden en werkzoekenden zich voor te bereiden op (ander) werk. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt. Enerzijds wordt geprobeerd om zo veel mogelijk banen te behouden, anderzijds is het belangrijk dat mensen zich aanpassen aan de nieuwe (economische) realiteit. Met het initiatief ‘NL leert door’ wordt – in het jaar 2020 – 50 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor ontwikkeladviezen en online scholing. 

1. Ontwikkeladvies (start aug 2020 – april 2021, subsidieplafond 14 miljoen, reeds uitgenut);

2. Online scholing (start okt 2020, einddatum onbekend, subsidieplafond 36 miljoen)

De WOS zal haar leden informeren over de gratis online scholingsactiviteiten, zodra dit onderdeel van de regeling is uitgewerkt. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Bij vragen over de regeling kan je ook contact opnemen met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50

Klik hier voor meer informatie voor werkgevers

Klik hier voor meer informatie voor medewerkers