Spring naar content

Pilot ‘Stimuleren van eigen regie met keuzebudgetten’

Terug

In deze update geven we kort aan waarom deze pilot wordt gehouden, welke stappen er inmiddels zijn gezet en welke acties er op korte termijn volgen.

De pilot biedt werkgevers en medewerkers de mogelijkheid om mee te denken over de inhoud van de nieuwe regelingen (Inzetbaarheidsbudget en Persoonlijk Keuzebudget). In deze pilot denken deelnemende organisaties – onder begeleiding van experts – mee over de inrichting van de online tool en worden leidinggevenden getraind om werknemers te coachen en faciliteren bij de transitie naar eigen regie en eigentijdse arbeidsvoorwaarden. De pilot wordt gefinancierd door het arbeidsmarktfonds Samen Presteren en het Europese Subsidie Fonds (ESF).

Welke stappen zijn er inmiddels gezet
De afgelopen weken zijn de deelnemende organisaties bezocht om deze nader te informeren over de pilot. Naast het informeren van de organisaties was het doel van de oriënterende gesprekken om van de verschillende organisaties te vernemen hoe zij momenteel omgaan met de thema’s eigen regie & duurzame inzetbaarheid en welke wensen/behoeften zij hebben voor de toekomst. Om een (nog) beter beeld te krijgen van de wensen/behoeften is er een vragenlijst uitgezet onder de pilot-organisaties. De resultaten van de vragenlijst worden momenteel verwerkt in een conceptregeling en met de betrokken organisaties besproken in een gezamenlijke sessie.

Welke acties volgen er op korte termijn
De bovengenoemde vragenlijst en de conceptregeling hebben betrekking op het Inzetbaarheidsbudget (opleidingen, trainingen & persoonlijke ontwikkeling). Op korte termijn zal ook worden gestart met het Persoonlijk Keuzebudget en worden er twee masterclasses aangeboden over modern leiderschap. In beide trajecten (Inzetbaarheidsbudget & Persoonlijk Keuzebudget) zal zorgvuldig naar de wensen/behoeften van de pilot organisaties worden gekeken om tot een gedragen resultaat voor de sector te komen.