Spring naar content

Pensioenontwikkelingen

Terug

De afgelopen weken is er veel te doen geweest rondom de ontwikkelingen van het pensioen. Specifiek hebben de ontwikkelingen rondom het korten van de pensioen meermaals de krantenkoppen en het nieuws gehaald. Alle grote pensioenfondsen lopen momenteel risico dat zij mogelijk op korte termijn moeten gaan korten op de pensioenen. Dit geldt dus niet alleen voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, maar voor alle grote fondsen. Wat is er nu precies aan de hand en wat betekent dit voor jouw organisatie?

In juni 2019 werd na ruim 9 jaar discussie het pensioenakkoord gesloten. Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft samen met sociale partners afspraken gemaakt over de hervorming van het Nederlands pensioenstelsel. Deze afspraken zijn er op gericht om voor zowel huidige als toekomstige generaties een goede oudedagsvoorziening te realiseren. Bovendien zijn er nieuwe afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werknemers gezonder hun pensioenleeftijd kunnen bereiken. Om dit te realiseren zijn de overheid en sociale partners momenteel nog bezig met het uitwerken van het pensioenakkoord. Ondanks dat het pensioenakkoord nog niet volledig is uitgewerkt, wordt er veel gerapporteerd over het mogelijk korten van de pensioenen. Maar hoe zit dat nu?

Binnen de CAO Sport zijn alle aangesloten leden collectief aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Op deze manier bouwen wij als sector gezamenlijk een goed pensioen voor alle medewerkers in onze sector. De afgelopen periode heb je waarschijnlijk wel vernomen dat PFZW mogelijk moet gaan korten op de pensioenen. Wij willen nogmaals benadrukken dat dit niet alleen geldt voor PFZW, maar voor nagenoeg alle grote pensioenfondsen in Nederland! Om precies uit te leggen wat er aan de hand is en waarom dit gebeurt verwijzen we dan ook graag naar de directe berichtgeving van PFZW. Zij monitoren de ontwikkelingen op de voet en leggen uit hoe het nu precies zit. Voor meer informatie over de ontwikkelingen bij PFZW, verwijzen wij je graag naar deze nieuwsbrief van Pensioenfonds Zorg en Welzijn.