Spring naar content

Ook voor de buurtsportcoach geldt: ‘Zit niet stil!’

Terug

De maatregelen tegen het coronavirus hebben voor iedereen grote gevolgen. Voor wie genoodzaakt is om thuis te blijven is het belangrijk om aan de beweegnorm te blijven voldoen. Ook de buurtsportcoach zet zich in om burgers fit, gezond en vitaal te houden. 

Van de buurtsportcoaches wordt echter ook verwacht dat zij zichzelf blijven ontwikkelen om aan de veranderende vraag te voldoen. Om deze bewegingbrengers hierin te ondersteunen is het ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties in het leven geroepen. 

De WOS heeft binnen het ondersteuningsprogramma in samenwerking met haar achterban en overige stakeholders een loopbaanpad ontwikkeld waarin vier typen buurtsportcoaches worden onderscheiden. Oplopend van de Buurtsportcoach A  die in het werkveld wordt gezien als een buurtsportcoach met een begeleidende rol tot de Buurtsportcoach D die in raamwerk is weergegeven als een functie met een beleidsmatige/ coördinerende rol. Naast het beschrijven van het loopbaanpad heeft de WOS (per niveau) ook de arbeidsvoorwaarden – conform de CAO Sport – vastgesteld.     

Met dit instrument hoopt de WOS voor werkgevers en werknemers het loopbaanpad en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden (in de CAO Sport) inzichtelijk te maken. Als werkgeversorganisatie zijn wij ons ervan bewust dat de implementatie van een dergelijk loopbaanpad en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden knelt onder de huidige Brede Regeling Combinatiefuncties. Wij zijn in gesprek met onze opdrachtgever (ministerie van VWS) om de financiële consequenties van de invoering van dit instrument en de overige aandachtspunten omtrent het werkgeverschap van de buurtsportcoach onder de aandacht te brengen. 

Om werkgevers zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij de implementatie vragen wij nog even jullie geduld. Begin volgend jaar informeren wij jullie over de status van dit traject. Tot die tijd: ‘Blijf in beweging en blijf gezond!’.