Spring naar content

Onbelast vergoeden vaste reiskosten ook na 1 april mogelijk

Terug

Het kabinet adviseert werkgevers en werknemers nog steeds zoveel als mogelijk thuis te werken. In lijn daarmee is de tijdelijke maatregel dat werkgevers de vaste reiskosten van werknemers onbelast mogen vergoeden, verlengd tot 1 juli 2021. Deze regeling gold aanvankelijk tot 1 april van dit jaar. 

Let op: Voorwaarde voor het onbelast verstrekken van de reisvergoeding is dat de werknemers eenzelfde vergoeding ook al voor 13 maart 2020 ontvingen. 

Zie voor de complete regeling Besluit fiscale noodmaatregelen coronacrisis. Meer informatie over het onbelast vergoeden van reiskosten vindt u ook op de site van de Belastingdienst.

Reiskostenvergoeding en/ of  thuiswerkvergoeding en WKR
Momenteel onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om een gerichte vrijstelling onder de WKR te creëren voor de thuiswerkvergoeding (€ 2,- netto per dag die het Nibud als norm aangeeft), eventueel in combinatie met de vergoeding van reiskosten. Indien meer informatie bekend is, informeren wij u daar over.

Bron: AWVN