Spring naar content

NOW 3 vanaf 1 oktober a.s.

Terug

Met ingang van 1 oktober a.s. wordt de NOW verlengd. NOW 3 bestaat uit 3 fases (tijdvakken).  

De steun dient 2 doelen:

 • Het biedt organisaties die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. 
 • De steun biedt aan organisaties de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden om de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. 

Het kabinet heeft daarom besloten om de vergoedingspercentages in loonkosten geleidelijk aan af te bouwen, en ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in de hoogte van de subsidie. 

De NOW is onderdeel van een omvangrijk steun- en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en van-werk-naar-werk. Tezamen geeft dat werkgevers en werknemers de ruimte om de bedrijfsvoering aan te passen.

NOW 3 op hoofdlijnen
Tijdvak 1: oktober tot en met december 2020

 • Voorwaarde is een minimale omzetdaling van 20%;
 • Vergoedingspercentage:  90% (maal het percentage omzetdaling);
 • Van deze 90% wordt 10% ingezet om ruimte te creëren voor scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Over de uitwerking hiervan gaat het kabinet de komende tijd in gesprek met sociale partners. Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar organisaties gaat, wordt hierdoor 80%.

Tijdvak 2: januari tot en met maart 2021

 • Voorwaarde is een minimale omzetdaling van 30%:
 • Het vergoedingspercentage gaat naar 70%.

Tijdvak 3:  april tot en met juni 2021

 • Voorwaarde is een minimale omzetdaling van 30%;
 • Vergoedingspercentage 60%.

Algemeen

 • Voor elk tijdvak kan je als werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen;
 • Indien je als werkgever geen aanspraak hebt gemaakt op de NOW-1 of de NOW-2, kan je gebruik maken van de NOW-3;
 • Vaststelling van de subsidie vindt na afloop van de drie tijdvakken plaats, vanaf de zomer van 2021;
 • De vaste forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. 
 • Het maximale loonbedrag waarover de vergoeding berekend wordt, blijft
  • Tijdvak 1 en 2:  tweemaal het maximum dagloon;
  • Tijdvak 3: eenmaal het maximum dagloon (per 1 juli 2020 € 4.845,47 bruto per maand);
 • Net als in de NOW-1 en NOW-2 ontvangt een werkgever na de aanvraag een voorschot van 80% van het subsidiebedrag en bij de vaststelling de overige 20%.
 • Organisaties krijgen in de NOW-3 meer ruimte om de loonsom aan te passen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. De reden van de aanpassing is irrelevant.
  • Tijdvak 1: organisaties kunnen 10% van de loonsom aanpassen;
  • Tijdvak 2: organisaties kunnen 15% van de loonsom aanpassen;
  • Tijdvak 3: organisaties kunnen 20% van de loonsom aanpassen.
 • De korting op bedrijfseconomisch ontslag uit de NOW-2 vervalt;
 • De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen blijft bestaan;
 • Het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen blijft ook bestaan.

Let op: Aanvragen van NOW 3 kan naar verwachting vanaf 16 november.

Bron: AWVN

Een overzicht met de verschillen met NOW 2 en meer achtergrondinformatie over NOW 3 vindt u op de site van de Rijksoverheid.