Spring naar content

Nieuwe arbeidsvormen: resultaten Europees onderzoek

Terug

De WOS is op Europees niveau veel in gesprek met partnersportorganisaties. We brengen onze Nederlandse kennis over naar andere landen en leren tegelijkertijd veel van hoe er in Europa naar de sport wordt gekeken. Zo is de afgelopen twee jaar mede vanuit het European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) intensief gekeken naar opkomende arbeidsvormen in de Europese sportsector. Afgelopen maand zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.

Wat is EOSE en welke rol speelt de WOS op Europees niveau?
Om in Nederland als kennisknooppunt voor de sportsector te kunnen fungeren, wil de WOS ook Europees betrokken blijven bij ontwikkelingen. We leren van Europa en Europa leert van ons. Daarom is de WOS aangesloten bij EOSE, een Europese organisatie gericht op sportwerkgeverschap op Europees niveau. Naast de WOS zijn er sportorganisaties uit meer dan 20 verschillende landen aangesloten. Zo wordt er zoveel mogelijk kennis tussen Europese landen uitgewisseld.


Waarom is dit onderzoek gestart?
Nederland is niet uniek in zijn uitdagingen rondom het werven van personeel. In vrijwel heel Europa lopen (sport)organisaties tegen hetzelfde aan. Ondanks dat de problemen vergelijkbaar zijn, kiezen veel landen voor verschillende oplossingen. De Europese organisatie Eurofound deed al eerder onderzoek naar de potentie van negen nieuwe arbeidsvormen in diverse sectoren, behalve de sport. Als vervolg hierop heeft EOSE de start van dit onderzoek voor de Europese sport geïnitieerd.

Het onderzoek is uitgevoerd door de WOS en partners uit België, Frankrijk, Luxemburg en Portugal. In totaal zijn de Europese implementatie en het potentieel van negen arbeidsvormen onderzocht, in lijn met het eerdere onderzoek van Eurofound. De vijf partnerorganisaties hebben voorbeelden uitgewerkt van hoe deze vormen van arbeid in hun land gebruikt worden. Ook is gekeken hoe je een specifieke vorm van arbeid kan toepassen om bepaalde uitdagingen in de sportsector te tackelen. Daarnaast zijn de voor- en nadelen uitgebreid besproken, zodat werkgevers binnen hun specifieke context een juiste keuze kunnen maken over het wel of niet toepassen van deze vorm van arbeid. 

In het recent gepubliceerde rapport zijn alle resultaten te lezen. Hieronder vatten we de uitkomsten kort samen.

Wat zijn de resultaten?
Uit het onderzoek is gebleken dat nieuwe vormen van werkgelegenheid aantrekkelijk kunnen zijn voor de Europese sportsector. Bepaalde arbeidsvormen hebben het potentieel om meer flexibiliteit in de sport te creëren, betaald werk uit te breiden en verdere professionalisering van het personeelsbestand te stimuleren. 

De huidige bevindingen bieden genoeg reden om de arbeidsvormen verder te onderzoeken. Daarom wordt het onderzoek de komende jaren uitgebreid, dankzij het door de Europese Unie gefinancierde Erasmus+ programma. Het vervolgonderzoek heeft stapsgewijs drie doelstellingen: 

  • het beoordelen van de toegevoegde waarde en haalbaarheid van diverse arbeidsvormen; om vervolgens
  • beleidsmakers in de sport te kunnen informeren over succesvolle nieuwe arbeidsvormen; om vervolgens
  • sportorganisaties te helpen om nieuwe arbeidsvormen te implementeren.

In 2026 worden de resultaten verwacht.


Heb je vragen over onze Europese activiteiten of over het onderzoek?
Neem gerust contact op met Jeftha, via j.hanemaaijer@sportwerkgever.nl