Spring naar content

Nieuw carrièrepad voor de buurtsportcoach!

Terug

Elke dag zetten buurtsportcoaches zich in om mensen in beweging te krijgen en lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport en bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers), maar ook waarbij sport en bewegen wordt ingezet als middel (sociale cohesie, minder eenzaamheid, zelfredzaamheid enz.). Daarnaast speelt de buurtsportcoach ook een steeds grotere rol bij het versterken van de sport- en beweeginfrastructuur.

Kortom, een functie die zich in sneltreinvaart heeft ontwikkeld in een steeds complexer werkveld. Dit vraagt veel van de huidige professionals en daarom is vanuit het programma LAB (Landelijke Academie Buurtsportcoaches) het initiatief genomen om een carrièrepad te ontwikkelen. Onder aanvoering van de WOS hebben Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, WIJ Buurtsportcoaches en diverse kleine/middelgrote/grote werkgevers en gemeenten een jaar samengewerkt aan een raamwerk dat uiteindelijk vertaald is naar 4 generieke functiebeschrijvingen: buurtsportcoach A t/m D, inclusief ondersteunend materiaal om dit toe te passen.

Het doel van het carrièrepad is om de kwaliteit, professionaliteit en vakbekwaamheid van buurtsportcoaches te bevorderen. Naast persoonlijke ontwikkeling, het creëren van een eerlijk speelveld en goed werkgeverschap wordt ook mobiliteit tussen werkgevers en een betere aansluiting tussen opleiding/onderwijs en praktijk door dit instrument mogelijk gemaakt.  

Meer weten over het nieuwe carrièrepad? Kijk dan op de website sportindebuurt.

https://youtu.be/4YmANRjrhEo