Spring naar content

Maximum aantal ontwikkeladviezen ‘NL leert door’ bereikt

Terug

Zojuist is bekend gemaakt dat het niet meer mogelijk is om een kosteloos ontwikkeladvies via het initiatief ‘NL leert door’ aan te vragen. In één maand tijd hebben 22.000 mensen zich aangemeld voor een gesubsidieerd traject bij een loopbaanadviseur. Vele malen sneller dan verwacht, is hiermee de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid in 2020 kan bekostigen. 

Reactie van minister Koolmees
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees: “De vraag naar ontwikkeladviezen overtreft al onze verwachtingen. Het blijkt dat veel mensen het fijn vinden als iemand met hen meedenkt over hun mogelijkheden op de huidige, veranderende arbeidsmarkt. En ik ben blij dat we ruim 20.000 mensen die hulp kunnen bieden. Maar ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn. Ik hoop dat zij via andere kanalen in aanraking kunnen komen met een adviestraject. Bovendien stelt het kabinet extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar.”

NL leert door
Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt. Enerzijds wordt geprobeerd om zo veel mogelijk banen te behouden, anderzijds is het belangrijk dat mensen zich aanpassen aan de nieuwe (economische) realiteit. Met het initiatief ‘NL leert door’ wordt 50 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld voor ontwikkeladviezen en online scholing. 

1. Ontwikkeladvies (start aug 2020 – april 2021, subsidieplafond 14 miljoen);

2. Online scholing (start okt 2020, einddatum onbekend, subsidieplafond 36 miljoen)

Vanaf 1 augustus 2020 was het mogelijk om gratis een traject bij een loopbaanadviseur te volgen. In één maand tijd hebben 22.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladvies. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. Het is dan ook niet langer mogelijk om een gesubsidieerd ontwikkeladvies aan te vragen. De regeling voor online scholing, waarbij opleiders de kosten van deze (online) scholingsactiviteiten dekken via de subsidieregeling ‘NL leert door’, wordt momenteel nader uitgewerkt. Zodra er meer bekend is zal de WOS hierover communiceren.

Meer informatie?
Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Rijksoverheid. Bij vragen over de regeling kan je ook contact opnemen met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50