Spring naar content

Akkoord nieuwe CAO Sport 2019-2020

Terug

Werkgevers in de Sport (WOS) en de vakbonden FNV Sport en Bewegen, CNV Vakmensen en De Unie hebben na achterbanraadpleging op 9 april 2019 een akkoord bereikt over een nieuwe CAO Sport. Deze cao gaat, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2019 en heeft een looptijd van twee jaar.

Loonsverhoging

Er zal sprake zijn van een jaarlijkse loonsverhoging van 2,3 procent per 1 januari 2019 en 1 januari 2020. Deze 2,3 procent bestaat per jaar uit 2 procent structureel loon (per 1 januari 2019 en 1 januari 2020) en structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,3 procent van de jaarloonsom.

Vervolgstappen

De gemaakte afspraken worden op dit moment verder uitgewerkt. Na akkoord van alle betrokken partijen op de exacte tekst van de cao en de toelichting daarop, zullen deze nader worden gecommuniceerd. De cao zal te zijner tijd worden aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarna de afspraken met terugwerkende kracht in werking treden.