Spring naar content

Lage WW-premie? E-mail volstaat nu ook

Terug

WAB-update: Er is een nieuwe versie van het Kennisdocument premiedifferentiatie WW verschenen. Hierin staat dat naast een getekende arbeidsovereenkomst ook met ‘instemming werknemer via e-mail’ wordt voldaan aan het schriftelijkheidsvereiste voor toepassing van de lage WW-premie. Ook wordt er duidelijkheid gegeven over de premie bij urenwijzigingen.

Schriftelijksheidsvereiste

Eerder hebben we je geïnformeerd over de premiedifferentiatie WW vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Kortgezegd gelden vanaf 1 januari 2020 twee WW-premies: een lage WW-premie voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, en een hoge WW-premie voor alle andere arbeidsovereenkomsten. De Wab eist voor de toepassing van lage WW-premie een door beide partijen schriftelijk getekend contract voor onbepaalde tijd. Een eenzijdige bevestigingsbrief dat het contract van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd is gegaan in niet genoeg. 

Recent heeft de minister bovenstaand schriftelijkheidsvereiste versoepeld. Niet alleen een schriftelijke door beide partijen ondertekende arbeidsovereenkomst of addendum volstaat, maar ook een digitale handtekening, evenals instemming via de e-mail of in een HR-systeem. Dus ook een mail van de werkgever aan de medewerker volstaat, indien de medewerker via de mail reageert dat hij/zij – inderdaad – een contract voor onbepaalde tijd heeft (mits geen oproepovereenkomst).

Welke premie bij een urenwijziging?

Naast nieuws over het schriftelijkheidsvereiste geeft het kennisdocument ook helderheid over situaties waarin een werkgever tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigt en de gevolgen die dat heeft voor de WW-premie. Wanneer een contract voor onbepaalde tijd via een addendum tijdelijk wordt uitgebreid, geldt alleen het addendum met de tijdelijke extra uren als een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd waarop de hoge WW-premie van toepassing is. Wijzig je het aantal uren, zonder dat op voorhand is afgesproken dat dit een tijdelijke wijziging is, dan blijft de lage premie van toepassing.

Wat te doen als werkgever? Wanneer je de lage premie toepast, dan moet hiervoor de volgende basis in de administratie aanwezig zijn:

–        Een door beide partijen getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst/addendum of;

–        Een digitale bevestiging van de medewerker dat hij/zij een contract voor onbepaalde tijd heeft.

Voor contracten van voor 1 januari 2020 heb je tot 1 april 2020 om aan deze eisen te voldoen. Voor contracten vanaf 1 januari 2020 geldt dit uitstel niet.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Wab kunt u contact opnemen met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.