Spring naar content

Kosteloos Jobcraften: sessies om de sterktes van jouw team te benutten

Terug

Het werk verandert, we staan voor grote uitdagingen. Het is en blijft belangrijk om hier als individu en organisatie slim en snel op in te spelen. Corona heeft gemaakt dat er al aan ons werk gecraft is. De werkomstandigheden zijn veranderd en voor vele van ons ziet de inhoud van het werk er ook (wat) anders uit. Juist in tijden waarin werk verandert, taken tijdelijk stilliggen en flexibiliteit in inzetbaarheid nodig is, is Jobcraften behulpzaam. Via Samen Presteren  – en de verkregen ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid – kun je nu je organisatie kosteloos laten Jobcraften. We organiseren de workshop incompany voor jouw team, voor meerdere teams of voor je gehele organisatie. 

Wat is Jobcraften?
In tegenstelling tot de crafting die de gevolgen van Corona realiseert, gaan we bij Jobcraften uit van de kwaliteiten, sterke kanten en de belangstelling van teamleden, dus vanuit een positieve benadering. Jobcraften zorgt voor bewustwording, zelfinzicht en inzicht in de ander. Dat maakt dat je onderling en in samenspraak met de leidinggevende bestaande taken kunt herverdelen en nieuwe taken beter kunt indelen met als doel dat iedereen er een beter gevoel aan overhoudt. Het levert teamleiders en HR-professionals op een andere manier te kijken naar (team)werk.

Jobcraften is je baan binnen de mogelijkheden tweaken voor een betere match met talenten en ambities. Met de methode Jobcraften ontdekken medewerkers welke kennis en vaardigheden zij hebben, wat hen drijft en wat nodig is om hun baan passend te houden.

Kanttekening
Het arbeidscontract blijft een weergave van de arbeidsrelatie tussen wat de organisatie vraagt en nodig heeft én wat de medewerker wil en kan inbrengen. Een vorm van wederkerigheid tussen beiden partijen dus. Dat werkt bij Jobcraften niet anders.

Voor wie geschikt?
De workshops worden aangeboden op organisatie- en teamniveau. Zo zal Jobcraften voor relatief compact georganiseerde organisaties interessant zijn om deze op organisatieniveau aan te bieden of tussen vergelijkbare functies. Voor middelgrote en grote sportorganisaties kan gekeken worden naar Jobcraften op teamniveau en tussen vergelijkbare functies (in werk- en denkniveau) uit verschillende teams. Een in-company workshop is interessant voor:

  • een relatief nieuw team of een nieuw samengesteld team: hybride/ agile organiseren; 
  • een team met een aantal nieuwe medewerkers of een aantal nieuwe taken;
  • een bestaand team dat veel op projectbasis werkt;
  • een bestaand team of voor meerdere teams waarbij vergelijkbare functies in werk- en denkniveau de workshop volgen. 

Bijdrage aan een leer- en ontwikkelcultuur 
Jobcraften geeft medewerkers de mogelijkheid om binnen hun eigen functie en/of de eigen organisatie zich ten positieve in te zetten en ook na te denken over toekomstige mogelijkheden, indien noodzakelijk ook buiten de organisatie. Het is een voorloper op de stap scholing, en is ideaal voor het leren en ontwikkelen in de praktijk. Door eerst bewustwording en inzicht te creëren met Jobcraften, kunnen de organisatie en de medewerker betere keuzes maken betreft zijn of haar ontwikkeling en inzet. 

Corona, Jobcraften en hybride organiseren
Indien je als werkgever voorziet dat je organisatie medewerkers op andere posities nodig hebt – vanwege het wegvallen van werkzaamheden – dan is het meer dan raadzaam om gebruik te maken van Jobcraften. Het geeft bewustwording, maakt dat de organisatie, teams en medewerkers beter kunnen samenwerken en biedt mogelijkheden tot anders organiseren van taken en werkzaamheden. Het is een tool die behulpzaam is om meer wendbaar te organiseren, in te kunnen spelen op veranderingen en interne mobiliteit in je organisatie kan stimuleren. Werkgevers die de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aanvragen zijn verplicht om hun medewerkers te stimuleren in hun ontwikkeling. Via Samen Presteren  – en de verkregen ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid – kun je nu je organisatie kosteloos laten Jobcraften. 

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door de WOS en ervaren trainers van Bewegen Werkt. De trainers zijn opgeleid en gecertificeerd door de baaningenieurs die de methode ‘Mooi Werk’ van TNO en de Universiteit van Twente (zie: www.debaaningenieurs.nl) hebben ontwikkeld. 

Meer informatie
In onderstaande PDF is uiteenzet wat jobcraften is én wat het juist niet is. Tevens zijn de voordelen voor de organisatie weergegeven, evenals praktische informatie zoals: Hoe ziet een workshop eruit? Wat is de tijdsinvestering? Met hoeveel deelnemers kan mijn organisatie per workshop deelnemen? en meer. 

PDF Informatie voor werkgevers

Aanmelden
Indien je onder de werkingssfeer van het arbeidsmarktfonds in de sport valt, is deze workshop voor jouw organisatie kosteloos. Vul je gegevens in en we nemen contact met je op.  

Ik wil graag incompany jobcraften 

Vragen of advies? 
Neem dan contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026 483 44 50.\