Spring naar content

Strenger toezicht belastingdienst op stichtingen en verenigingen in sportbranche

Terug

De Belastingdienst gaat dit jaar strenger toezicht houden op stichtingen en verenigingen in de sportbranche. De intensivering is onderdeel van een programma om onbeschreven stichtingen en verenigingen (ook wel stivers genoemd) te controleren op hun belastingplicht.

De reden voor strenger toezicht is dat vaak de gedachte heerst dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Als stivers dezelfde economische activiteiten als bedrijven verrichten, dan gelden voor hen in principe ook dezelfde fiscale regels. Dit kan leiden tot een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting.

Voorlichting
De Belastingdienst zet voorlopig met name in op voorlichting. Daarna verstuurt de fiscus vragenformulieren aan de stivers en op basis van de antwoorden de belastingplicht (her)beoordelen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat de belastingplicht zal ingaan met ingang van het volgende jaar als daar sprake van is. De belastingplicht gaat eerder in als sprake is van constructies en/of serieuze concurrentie.

Loonheffingen
De vrijwilligersregeling kan van toepassing zijn als de stiver gebruikmaakt van vrijwilligers. Een vrijwilliger mag in 2019 voor zijn arbeid en eventuele andere kosten, onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Tot en met 2018 was dit € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Als de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag de vrijwilligersregeling niet worden toegepast.

Samenwerking met koepels en bonden
Na de VvE’s en stichtingen en verenigingen in de sportbranche volgen andere branches. Het is de bedoeling om samen te werken met koepels, bonden, notarissen en de Kamer van Koophandel.