Spring naar content

Gevolgen Brexit voor werkgevers

Terug

De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die nu sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Deze afspraken hebben gevolgen voor onder andere het verblijfs- en arbeidsrecht van werknemers uit het VK.

Verblijfsrecht na Brexit
Brexit heeft het recht om in Nederland te wonen veranderd. Personen uit het VK zijn namelijk niet langer meer een burger van de EU. Zij hebben een verblijfsdocument nodig om hier 1 januari 2021 te kunnen blijven wonen, werken en/ of studeren. Personen uit het VK die voor 1 januari al in Nederland verbleven of werkten kunnen tot en met 30 juni 2021 een verblijfsdocument aanvragen volgens het Terugtredingsakkoord. 

Voor personen uit het VK die op of ná 1 januari 2021 naar Nederland willen komen gelden andere voorwaarden. De hoofdregel is dat VK-onderdanen niet vallen onder de regels van het terugtrekkingsakkoord. Door Brexit zijn personen uit het VK geen EU-burger meer, maar een derdelander. Een derdelander is iemand die niet de nationaliteit heeft van de EU/EER of Zwitserland. Vanaf 1 januari 2021 kunnen derdelanders nog steeds voor het eerst in Nederland gaan wonen. Zij hebben dan een verblijfsvergunning nodig die zij moeten aanvragen. Maar, voor derdelanders gelden andere, vaak strengere regels dan voor EU-burgers. Daarom hebben zij verblijfsvergunning voor een bepaald verblijfsdoel nodig. 

Uitzondering hierop zijn Britse of niet-Britse familieleden die op of na 1 januari 2021 bij personen uit het VK als VK-onderdaan in Nederland gaan wonen. Zij vallen wel onder het terugtrekkingsakkoord als personen uit het VK al volgens dat akkoord woonrecht in Nederland hebben. 

Meer informatie hierover vind je de op deze website van de IND.

Werkgeverschap na Brexit
De Brexit heeft ook gevolgen voor Nederlandse werkgevers die hun werknemer naar het Verenigd Koninkrijk (VK) uitzenden en voor VK-werkgevers die hun werknemers in Europa willen laten werken. Zo zal de Europese sociale-zekerheidsverordening niet langer toegepast kunnen worden voor EU-werknemers in het VK of voor werknemers uit het VK die in de EU werken. Ten tweede zijn gemaakte Europese afspraken over het werken met gedetacheerde werknemers uit de EU komen te vervallen. Dat betekent dat het VK meer wetgeving kan toepassen of dat hogere salaris eisen kunnen worden gesteld. Ten derde zullen ook de fiscale gevolgen flink zijn. Voor onderdanen van het VK die in Nederland werken, staat de zogeheten ‘kwalificerende buitenlandse belastingplicht’ niet langer open, omdat dat is voorbehouden aan inwoners met een EU-nationaliteit.

Meer informatie over verschillende gevolgen van de brexit op werkgeverschap vind je op deze website van AWVN.

Laatste stand van zaken
Lees de laatste stand van zaken omtrent het gesloten akkoord op de website van de rijksoverheid