Spring naar content

Geen transitievergoeding bij demotie

Terug

In 2018  heeft de Hoge Raad in Nederland bepaald dat een medewerker recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding als de arbeidsduur substantieel is verminderd met 20%. Ben je als werkgever ook verplicht transitievergoeding te betalen als je medewerker in een lagere, passende functie wordt geplaatst?

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een herplaatsing in een andere functie niet gelijkgesteld kan worden aan een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Het feit dat de medewerker recht heeft op minder salaris in vergelijking met de oude functie, doet daaraan niet af. De arbeidsduur is hetzelfde gebleven.

Er bestaat daarom géén recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bij demotie. De aanspraak op transitievergoeding ontstaat volgens de Hoge Raad in geval van verlies van werk, en niet bij verlies van inkomen om andere redenen.