Spring naar content

ESSA-SPORT; pioniersonderzoek in de Europese sport

Terug

Na een onderzoeksperiode van 3 jaar is het allereerste Europese onderzoek naar de arbeidsmarkt in de sport afgerond. Samen met 20 nationale coördinatoren en 5 Europese netwerkorganisaties is voor het eerst omvangrijk onderzoek uitgevoerd naar de arbeidsmarkt in de sport op nationaal en Europees level. In dit artikel vind je de onderzoeksresultaten en factsheets. 

ESSA-SPORT

ESSA Sport, volledig “A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity”, begon in november 2016 als onderzoeksproject met als doel het creëren van een kennisbank en actieplan voor de nationale en Europese arbeidsmarkt in de sport. Het onderzoek richtte zich op het in kaart brengen van belangrijke ontwikkelingen en knelpunten met speciale focus op de competenties en ontwikkeling van medewerkers in de sport. Deze zaken staan centraal om de sector verder te ontwikkelen, medewerkers en vrijwilligers beter uit te rusten voor hun werkzaamheden en de sector haar volledige potentieel te laten vervullen als sociale, maatschappelijke en economische aanjager.

Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief deel, waarbij de Nederlandse sector uitgebreid is onderzocht en in kaart is gebracht. Bovendien is er naast de Nederlandse rapportage voor het eerst een Europese rapportage beschikbaar. 

Meer informatie

Heb je een vraag over het ESSA-SPORT onderzoek of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Koen Vermooten via k.vermooten@sportwerkgever.nl

Publicaties

ESSA-SPORT Nationaal Rapport Nederland
ESSA-SPORT Nationale Factsheet Nederland

ESSA-SPORT Europees Rapport
ESSA-SPORT Europese Factsheet