Spring naar content

EOSE publiceert nieuw arbeidsmarktonderzoek op Europees en nationaal niveau in de sport.

Terug

Als onderdeel van het onderzoeksproject ESSA Sport, volledig “A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity”, is in 2019 het allereerste Europese onderzoek naar de arbeidsmarkt in de sport gepubliceerd. De EOSE (European Observatoire of Sport and Employment) heeft het onderzoeksrapport uit 2019 nu aangevuld met nieuwe gegevens uit 2020. Door de gegevens uit 2019 te vergelijken met de data van 2020 worden de eerste verschuivingen in de sportsector als gevolg van de coronapandemie in kaart gebracht. In dit artikel delen wij de belangrijkste bevindingen.

Het onderzoek

Eurostat verzamelt jaarlijks gegevens over werkgelegenheid en de beroepsbevolking in Europa. Het doel van het ESSA Sport onderzoek is om deze data te analyseren en de specifieke bevindingen relevant voor de sportsector middels duidelijke grafieken en infographics te publiceren, zowel op nationaal als op Europees niveau. Zij hanteren hierbij een brede definitie van de sportsector, zoals gedefinieerd door de Raad van Europa (2001), namelijk: ‘’alle vormen van fysieke activiteit die door middel van informele of georganiseerde deelname, gericht op het uiten of verbeteren van fysieke fitheid en mentale gezondheid, vormen van sociale relaties of het behalen van resultaat in competitieverband op elk niveau”. 

Europese arbeidsmarkt

In het nieuwe Europese rapport is te lezen dat de totale werkgelegenheid in de Europese sportsector in 2020 is gekrompen met 3,7% (66.942 banen) ten opzichte van het jaar daarvoor. Een ommekeer want tot 2020 is de werkgelegenheid in de sportsector (bijna ononderbroken) elk jaar gegroeid. Daarnaast verloor de werkgelegenheid in de sportsector als geheel 0,02% van haar aandeel in de totale werkgelegenheid in de EU (alle economische sectoren) in 2020. Dit wijst erop wijst dat de sportsector mogelijk zwaarder is getroffen door de coronacrisis dan de economie van de EU als geheel. De daling is vooral te zien bij:

  • Jonge werknemers (tot 25 jaar), een daling van 7,9%
  • Vrouwelijke werknemers, een daling van 5,9%
  • Laag opgeleiden, een daling van 18,3%

Nederlandse arbeidsmarkt

In lijn met de Europese sportarbeidsmarkt is ook in Nederland het totaal aantal werknemers in de sport gedaald, van 82.552 in 2019 naar 77.871 in 2020 (een daling van 5,7%). Net als in de rest van Europa is het banenverlies groot bij:

  • Jonge werknemers (tot 25 jaar), een daling van 19,0%
  • Vrouwelijke werknemers, een daling van 1,5%
  • Laag opgeleiden, een daling van 25,2%

Hieruit is op te maken dat de sportsector in Nederland wellicht harder is getroffen dan die van andere Europese landen. Ook de daling in het aandeel van werkgelegenheid in de sportsector ten opzichte van de totale werkgelegenheid in Nederland is groter, namelijk 0,05%.

Meer informatie?

Het volledige rapport en de factsheet voor Europa en alle Europese lidstaten zijn te vinden op: https://projects.eose.org/skills/ Bij vragen over het onderzoek kan je ook contact opnemen met de WOS via info@sportwerkgever.nl