Spring naar content

De begeleiding van medewerkers met het Post-COVID-syndroom

Terug

Er is nog maar weinig bekend over het Post-COVID-syndroom, voorheen ook wel  long-COVID genoemd. Er is sprake van een Post-COVID-syndroom wanneer de klachten na een COVID-19 infectie langer dan 12 weken aanhouden. Het is niet precies bekend hoeveel mensen langdurig klachten hebben of waarom juist deze mensen last blijven houden. Ook is er nog veel onbekend over de behandeling van het Post-COVID-syndroom. Om deze reden heeft de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) begin 2021 een leidraad gepubliceerd. Deze leidraad is bedoeld om bedrijfsartsen te ondersteunen in de begeleiding van werknemers en hun omgeving. In juni 2022 publiceerde zij een update van deze leidraad.

De nieuwe versie van de leidraad biedt meer praktische hulp en de laatste wetenschappelijke inzichten zijn er in meegenomen. De leidraad moet verwarring voorkomen omdat er veel tegenstrijdige informatie verspreid wordt rondom de behandeling van het Post-COVID-syndroom. Belangrijk is dat er geen standaard stappenplan is voor de behandeling. Klachten en de gevolgen hiervan kunnen zeer uiteenlopen, de behandeling moet daarom ook maatwerk zijn. Voor werkgevers is het belangrijk om werknemers met het Post-COVID-syndroom te steunen en daarbij begrip en geduld te tonen. Hieronder een aantal praktische tips voor HR om medewerkers met het Post-COVID-syndroom te ondersteunen:

1. Zorg ervoor dat werknemers weten dat ze bij hun bedrijfsarts terecht kunnen voor advies en begeleiding en wat ze daarvoor moeten doen. Bijvoorbeeld, heel praktisch, dat de bedrijfsarts beschikbaar is op het arbeidsomstandighedenspreekuur.

2. Informeer werknemers over wat zij praktisch van de bedrijfsarts kunnen verwachten. Leg daarom helder uit hoe de rol van de bedrijfsarts verschilt van eventuele andere betrokkenen binnen het bedrijf, denk aan een casemanager, preventiemedewerker of arboverpleegkundige.

3. Maak als HR-professional duidelijke afspraken met de bedrijfsarts over de samenwerking. Wie doet wat in de begeleiding? Wat heeft HR nodig van de bedrijfsarts?

4. Neem de RI&E als uitgangspunt. Praktisch betekent dit dat je je als HR door de bedrijfsarts laat adviseren over eventuele nieuwe gezondheidsrisico’s die spelen rond Post-COVID-syndroom.

5. Nodig de bedrijfsarts uit voor een sociaal medisch overleg met de werkgever. In dit overleg vertaalt de bedrijfsarts het medische stukje naar relevante informatie voor de werkgever (of manager). In hoeverre is de werknemer (nog) inzetbaar?

6. Tip de manager van de werknemer over ‘de 6W-methodiek’ in de leidraad (p.27). Dit is een lijst met punten die het gesprek over werkhervatting kan ondersteunen.

De leidraad is te downloaden op de website van NVAB.

Bron: NVAB en PWnet