Spring naar content

CAO Sport 2021 gepubliceerd

Terug

Nadat de WOS in december namens werkgevers een eindbod aan de vakbonden heeft gedaan, was het afwachten of de achterbannen in zouden stemmen met de inhoud van het bod. Een ruime meerderheid van werkgevers liet eind 2020 weten akkoord te zijn met het eindbod. Begin januari werd bekend dat de achterbannen van de vakbonden ook akkoord waren. Vervolgens is gestart met verwerken van de gemaakte afspraken in de cao. Dit heeft enkele weken in beslag genomen nu alle partijen het eens moeten zijn over alle wijzigingen. De CAO Sport 2021 is aangemeld bij het Ministerie van SZW en daarmee definitief.

Overbruggings-cao
Zoals eerder gecommuniceerd is het aantal inhoudelijke wijzigingen in deze nieuwe cao beperkt. Sociale partners zien deze cao als een “overbruggings-cao” en het is te hopen dat voor het jaar 2022 e.v. weer grotere slagen gemaakt kunnen worden, die recht doen aan de sector. Wegens het beperkt aantal wijzigingen en de korte looptijd is de cao met toelichting alleen digitaal te raadplegen op www.sportwerkgever.nl. De nieuwe cao is binnenkort ook beschikbaar via de cao-app.

Belangrijkste wijzigingen
Een aantal van de belangrijkste wijzigingen binnen de nieuwe CAO Sport zijn als volgt:

  • De salarisschalen worden niet geïndexeerd.
  • Werknemers hebben in 2021 ook op 5 mei recht op een vakantiedag. Deze dag mag in overleg met de werkgever op een andere dag worden opgenomen.
  • De werkgeversbijdrage blijft gelijk aan het voorgaande jaar €11,37.

CAO Sport 2021
Bekijk hier de CAO Sport 2021

Mocht je naar aanleiding van de CAO Sport 2021 (of anderszins) vragen hebben, neem dan gerust contact op met de WOS via info@sportwerkgever.nl of 026-483 44 50.