Spring naar content

Blog: Hoe belangrijk vindt politiek Den Haag sport nu echt?

Terug

Het nieuwe kabinet is van start gegaan. En van die nieuwe ploeg hebben maar liefst twee ministers ‘sport’ in hun titel staan! Je zou dus denken dat sport aan belang heeft gewonnen. Maar toen las ik het regeerakkoord: welgeteld 1 zin over de sport en slechts 25 miljoen extra voor de sport. En pas aankomend weekend gaan (de meeste) sportcompetities weer van start.

Iedereen vindt sport belangrijk in Den Haag. Althans, dat zeggen ze. Tegelijk zie ik dat er keer op keer, wanneer het er echt op aankomt, geen aandacht is voor sport.  En  misschien nog wel belangrijker, er komt opnieuw geen geld bij voor sport. Daarom vraag ik me toch af of men in Den Haag sport wel echt belangrijk vindt.

Ik ben zelf een sporter in hart en nieren. Sport is mijn vrijetijdsbesteding, het geheime ingrediënt voor een goede work-life balance en de reden om naar andere landen te reizen. Samen sporten met familie of vrienden is iets waar ik mij op verheug. En dat is pas het begin. Het houdt me immers ook nog gezond, het leidt tot sociale contacten en zorgt voor relativering en nieuwe inzichten. In Nederland als geheel zijn de opbrengsten nog groter: mensen met een achterstand vinden aansluiting, het is een van de betere preventieve oplossingen voor de stijging van de zorgkosten en belangrijke sportwedstrijden zorgen voor eenheid en plezier. 

Eigenlijk weten we dit allemaal al lang. Al in 2019 hebben de Rebel Group en het Mulier Instituut berekend dat sport en bewegen de maatschappij veel meer opleveren dan dat het kost. Elke euro die je uitgeeft aan sport en bewegen, levert je 2,5 euro op.

Wat het dan oplevert? Om te beginnen natuurlijk gezondheidswinst. Het belang daarvan is groot. De afgelopen 2 jaar heeft de COVID-19 pandemie eens te meer laten zien dat sport & bewegen een essentieel onderdeel is van onze maatschappij. Maar er is meer: sport en bewegen leidt ook tot minder zorgkosten, betere leerprestaties , minder criminaliteit,  een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. En, ook belangrijk, veel mensen beleven plezier aan sport. Sport is dus aan de ene kant een preventieve oplossing voor de immer stijgende zorgkosten. Aan de andere kant draagt het ook direct bij aan de kwaliteit van leven van ons allemaal.

Waarom lukt het de sportwereld maar niet om de mensen in Den Haag te overtuigen hiervan? Staken gaan we niet, de sportclub gaat open zodra het weer kan. Dus op veel verzet hoeft de politiek niet te rekenen. Worden we daarom makkelijk gepasseerd? Ik zie wel gelijkenissen met de artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners: voor hen is hooguit 2x geapplaudisseerd, maar tot significante investeringen in de toekomst of hogere salarissen heeft het allemaal niet geleid. En ook zij gaan ‘gewoon’ weer door met hun – te zware – werk. En dan te bedenken dat de georganiseerde sport ook nog in grote mate drijft op vrijwilligers.

Als het regeerakkoord sport wel de aandacht zou hebben gegeven die het verdient, dan zouden we met elkaar echt een professionaliseringsslag kunnen slaan. Want er is zoveel ruimte voor ontwikkeling en verbetering. Denk aan betere arbeidsvoorwaarden, waardoor talent kan worden aangetrokken of behouden. Denk aan het aanstellen van meer professionals ter ondersteuning van of in plaats van vrijwilligers. Denk aan investeren in opleiding en ontwikkeling. Het toenemende belang van de sport vraagt erom dat we met de gehele sportsector toewerken naar één sterke arbeidsmarkt in de sport, met professionele sportorganisaties en competente, veerkrachtige medewerkers. Met de huidige opstelling en indeling bereiken we wat we momenteel bereiken. Dus als we meer mensen willen laten genieten van sport, dat in een veilige omgeving willen laten plaatsvinden door opgeleide professionals, dan moeten we ontwikkelen. En daar zijn (overheids)middelen voor nodig!

Het regeerakkoord heeft de sport niet gebracht wat ik ervan hoopte. Maar ik geef de hoop nog niet op. Ik hoop vurig dat we alsnog een oplossing bedenken, in deze kabinetsperiode om de sport de Haagse aandacht en middelen te geven die het verdient. Wie weet wat de toekomst ons brengt…

Marc Elffers, directeur Werkgevers in de Sport

Over de WOS (Werkgevers in de Sport) 
Als WOS willen wij iedereen laten genieten van sport. Wij dragen bij aan een professionele, sterke sportsector door sportorganisaties te ondersteunen bij hun werkgeverschap. Dit doen wij met deskundig advies, daadkrachtige dienstverlening en door onze kennis en visie actief te delen met de sportsector en onze stakeholders. Want de mensen in de sportorganisaties maken volgens ons het verschil.