Spring naar content

AMMS 2020 gepubliceerd

Terug

Arbeidsmarktmonitor 2020: Doorgaande ontwikkeling van arbeidsmarkt sport en bewegen ondanks corona – onderwijsaanbod sluit goed aan.

De arbeidskansen voor zowel mbo- als hbo-afgestudeerden van sport- en bewegenopleidingen blijven zich positief ontwikkelen. Afgestudeerden van 2018/2019 bleken snel aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Gemiddeld is er de afgelopen twee jaar sprake geweest van een groei van 11 procent in het aantal sportbanen. Voor de tweede lockdown in december waren werkgevers in sport en bewegen positief over hun toekomst. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2020.

Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen (AMMS) over de kansen op de arbeidsmarkt voor hbo- en mbo-sportstudenten. Het onderzoek biedt waardevolle inzichten in ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor sport en bewegen. De zevende editie van de AMMS is in 2020 uitgevoerd. Een publiekssamenvatting met de belangrijkste resultaten en de rapportage zijn te vinden via: www.arbeidsmarktmonitorsportenbewegen.nl

Bij het alumni-onderzoek zijn bijna 1.200 mbo- en hbo-gediplomeerden bevraagd. Uit de AMMS 2020 blijkt dat de arbeidskansen voor zowel mbo- als hbo-afgestudeerden aan sportopleidingen zich positief blijven ontwikkelen. Zo blijkt dat 88% van de mbo-gediplomeerden uit 2018/2019 in 2020 een baan heeft. Na het succesvol afsluiten van de studie belandt uiteindelijk 58% in de sportsector. Voor hbo-gediplomeerden uit 2018/2019 blijkt eveneens dat 88% een baan heeft. Van de hbo-gediplomeerden gaat het om 69% gediplomeerden die actief zijn op de sportarbeidsmarkt. Afgestudeerden worden breed gewaardeerd en ingezet, en werken naast de sportbranches ook veelvuldig in de overige branches, zoals de gezondheids- en welzijnszorg (voornamelijk mbo) en het onderwijs (voornamelijk hbo).

Aan het werkgeversonderzoek hebben ruim 2.000 werkgevers deelgenomen. De werkgevers zijn bevraagd voor de tweede golf van het coronavirus en de strenge lockdown van december. Gemiddeld is er volgens deze werkgevers de afgelopen twee jaar (tot januari 2020) sprake geweest van een groei van 11 procent in het aantal sportbanen. In de sportsector is de fitnessbranche de grootste werkgever, gevolgd door de sportverenigingen. Werkgevers hebben te maken gehad met de negatieve (financiële) gevolgen van de coronacrisis, maar waren (in september en oktober van 2020) positief over de toekomst. De meeste werkgevers verwachtten toen zeker dat hun organisatie de coronacrisis ging overleven (66%). Minder dan 2% verwachtte van niet.

De monitor is uitgevoerd door Lexnova Marktonderzoek, in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO. Namens alle betrokkenen vanuit de onderwijssector en vanuit het werkveld willen wij iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek van harte bedanken.