Spring naar content

Algemene handreiking COVID-19

Terug

Volgens deskundigen zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe oplevingen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Dat geldt des te meer nu de overheid de landelijke maatregelen op basis van de gepresenteerde routekaart geleidelijk afbouwt en in steeds meer sectoren het normale maatschappelijke verkeer weer plaats gaat vinden. Werkgevers, werknemers, sociale partners, arbodiensten en -deskundigen en andere actoren hebben hierbij een belangrijke rol te spelen. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft ter ondersteuning een algemene handreiking COVID-19 opgesteld.

Voor werkgevers en werknemers is het in eerste instantie belangrijk dat het duidelijk is welke welke beschermende maatregelen genomen kunnen worden om het risico op besmetting met het coronavirus zo laag mogelijk te houden, zodat werknemers zo veilig mogelijk kunnen werken. Op dit moment is er zeer veel vraag naar concrete en haalbare preventiemaatregelen
die zowel algemeen als sectorspecifiek worden aangeboden ter ondersteuning van werkgevers en ter bescherming van werknemers. Hierbij gaat het niet alleen om bescherming tijdens het werk, maar ook tijdens het vervoer van en naar de werkplek (bv. bij openbaar vervoer), of tijdens andere werkgerelateerde activiteiten (zoals bv. gebruik van kantines, kleedkamers en andere gemeenschappelijke voorzieningen, contacten met klanten, leveranciers en onderaannemers, enz.) De algemene handreiking biedt informatie en advies over het nemen van zulke maatregelen.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om binnen hun bedrijf een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) op te stellen, waarin zij alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk inventariseren, evalueren en aangeven hoe ze die risico’s aanpakken. Ook het risico op besmetting met het coronavirus en de manier waarop de werkgever dit risico aanpakt moet in de RI&E zijn opgenomen. De sociale partners raden bedrijven dan ook aan om dit moment te gebruiken om een volledige RI&E op te stellen. Bedrijven kunnen de informatie en adviezen uit deze algemene handreiking gebruiken om te inventariseren op welke manier zij het risico op besmetting met corona aan kunnen pakken.

Bekijk hier de Algemene handreiking COVID-19