Spring naar content

Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht: 2 wijzigingen

Terug

Als werkgever dien je een oproepkracht na de duur van een oproepovereenkomst van 12 maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze arbeidsomvang moet dan tenminste gelijk zijn aan het gemiddelde van het aantal uren waarvoor betreffende medewerker in de afgelopen 12 maanden is opgeroepen. Met ingang van 1 juli a.s. treden twee wijzigingen in werking.

Wijziging 1: Aanvaarden van het aanbod
Elke keer dat een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, moet je als werkgever de werknemer binnen een maand een aanbod doen.  De termijn voor de werknemer was ten minste een maand. Het gedeelte “ten minste” is uit de wet verwijderd. Dit betekent dat betreffende werknemer het aanbod binnen een maand moet accepteren (of niet).

Ingangsdatum vaste arbeidsduur
De ingangsdatum voor de vaste arbeidsduur is ten minste 2 maanden na afloop van het contract van 12 maanden/ het vast aantal uren moet uiterlijk de 15e maand ingaan als de werknemer het aanbod heeft aanvaard. Eerder mocht de ingangsdatum later plaatsvinden. 

Concreet: het aanbod moet in de 13e maand worden gedaan en de werknemer heeft een maand de tijd hierover na te denken.