Spring naar content

3 relevante ontwikkelingen van dit moment | Update Arbeidsrecht april 2023

Terug

Er gebeurt veel rondom het arbeidsrecht. Zowel op nationaal als internationaal niveau worden er veranderingen doorgevoerd, zijn er nieuwe ontwikkelingen en heb je als werkgever met allerlei zaken rekening te houden. Om dit overzichtelijk te houden, delen we elke maand de Update Arbeidsrecht. In deze update vind je de meest relevante ontwikkelingen van het moment. 

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel eerlijk werven
Met het akkoord voor dit wetsvoorstel wil de Tweede Kamer discriminatie in het werving- en selectieproces tegengaan. Werkgevers moeten aan de slag met een beleid dat in dat proces discriminatie bestrijdt. Onderdeel van dit beleid zijn concrete activiteiten die discriminatie voorkomen. Ook moet het plan aantonen dat de procedure gebaseerd is op relevante functie-eisen en inzichtelijk en controleerbaar is.

Dit wetsvoorstel heeft betrekking op alle werkgevers, ongeacht het aantal werknemers. Wel wordt er onderscheid gemaakt in organisaties met meer dan 25 werknemers, en de organisaties met 25 of minder werknemers. Voor werkgevers met meer dan 25 werknemers wordt het verplicht om een schriftelijk beleid te hebben. Voor werkgevers met 25 of minder werknemers hoeft dit niet. 

Voor de wet formeel wordt aangenomen, moet de Eerste Kamer ook akkoord gaan. Er wordt verwacht dat de wet in 2024 in werking treedt. Uiteraard houden we deze ontwikkeling in de gaten. Zodra er een algemeen akkoord is en er actie is vereist vanuit werkgevers, zullen we onze leden informeren over alle actiepunten.

Europese richtlijn loontransparantie 
Het Europees Parlement heeft formeel de nieuwe richtlijn loontransparantie aangenomen. De richtlijn is ontwikkeld om gelijke beloning tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk te versterken. Dit betekent onder andere dat sollicitanten en werknemers vanaf dan inzicht moeten krijgen in salaris bandbreedtes voor specifieke functies. Dat geldt ook voor het salaris van collega’s die gelijkwaardig werk verrichten. 

Vanaf 2026 zijn werkgevers verplicht zich aan de richtlijn te houden. Voor de hele lijst en alle informatie, verwijzen we je naar dit artikel van onze partner AWVN. 

Nieuwe overheidsplannen arbeidsmarkt
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft afgelopen week nieuwe plannen aangekondigd. De veranderingen zijn een reactie op een dringend advies van de Sociaal-Economische Raad. De plannen kondigen nieuwe regels aan die van toepassing zijn op zowel werkgevers als werknemers. Wat verandert er?

Voor werkgevers worden regelingen versoepeld. Er komt een nieuwe bepaling waarmee in tijden van een crisis die buiten het ondernemersrisico valt, personeel behouden kan worden. Werknemers kunnen in zo’n periode maximaal een half jaar ergens anders werken, of minder werken, met behoud van de WW-rechten. Een tweede versoepeling heeft betrekking op de omgang met zieke werknemers. Momenteel is het mogelijk om onder voorwaarden na twee jaar afscheid te nemen van een zieke werknemer. Het plan is om dit terug te brengen naar één jaar.

Ook is het de bedoeling om voor werknemers zaken aan te passen. Dit is van toepassing op werknemers die als ZZP’er, met een nulurencontract of met een tijdelijk contract werken. Als je als ZZP’er werkt, wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht. Voorheen was dit niet het geval. De reden hierachter is dat de overheid meer zekerheid wil inbouwen voor deze groep. Het contract op oproepbasis wordt ook afgeschaft, behalve voor scholieren en studenten. Dit nulurencontract wordt vervangen door een basiscontract, dat meer zekerheid zou moeten bieden. Bovendien wordt er een einde gemaakt aan zogeheten draaideurconstructies. Na drie tijdelijke contracten is een werkgever verplicht een vast contract aan te bieden. Nu is het nog mogelijk om na drie tijdelijke contracten een half jaar uit dienst te gaan, om vervolgens weer een tijdelijk contract te krijgen. Om te stimuleren dat werkgevers eerder een vast contract aanbieden, wordt het half jaar aangepast naar vijf jaar.

De intentie is om de plannen de komende drie à vier jaar door te voeren. Meer hierover lees je in dit artikel van de Rijksoverheid.

Het vervolg
Uiteraard volgen we het vervolg op deze plannen op de voet. Elke maand wordt er een update online geplaatst, met daarin een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen. 

Heb je in de tussentijd vragen? Dan kan je altijd bij ons terecht. Neem daarvoor contact op met Eva, onze juridisch beleidsadviseur, via e.vandenberg@sportwerkgever.nl

Deze update is onderdeel van de nieuwe HR Ledennieuwsbrief, specifiek gericht op alle HR-medewerkers van onze leden. Heb je interesse om deze ook te ontvangen, maar nu niet gekregen? Mail Berend, onze communicatieadviseur, via b.keehnen@sportwerkgever.nl