Spring naar content

Working Holiday

Terug

Het Working Holiday Program (WHP) of Working Holiday Scheme (WHS) is een cultureel uitwisselingsprogramma. Jongeren van 18 tot en met 30 jaar kunnen een verblijfsvergunning aanvragen om maximaal 1 jaar in één van de deelnemende landen/ gebieden te wonen om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Nederland heeft momenteel een overeenkomst tot deelname rond het WHP/WHS met de volgende landen/gebieden: 

 • Argentinië 
 • Australië 
 • Canada 
 • Hongkong 
 • Japan 
 • Nieuw-Zeeland 
 • Taiwan 
 • Uruguay 
 • Zuid-Korea
Hoofddoel WHP/WHS

Het hoofddoel en de basis van een WHP/WHS is kennismaken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Deze basis staat beschreven in een Memorandum of Understanding (MoU) of een Nota Verbale tussen de twee partnerlanden/-gebieden. Het partnerland/-gebied laat op dezelfde basis ook Nederlandse jongeren toe tot hun land/gebied. 

De deelnemende jongere mag alleen in het deelnemende land verblijven in overeenstemming met het hoofddoel van het WHP/WHS. De jongere mag daarom enkel incidenteel werken om de vakantie of uitwisseling financieel te bekostigen. Voor het verrichten van incidentele arbeid hoeft de werkgever niet in het bezit te zijn van een TWV. 

Let op: Reguliere arbeidsmigranten, kennismigranten, studenten en au pairs mogen géén gebruik maken van het WHP/WHS-programma. Zij moeten een verblijfsvergunning aanvragen voor dat specifieke verblijfsdoel. 

Incidenteel werk

Op de achterkant van het verblijfsdocument WHP/ WHS staat: ‘TWV niet vereist voor incidentele arbeid in het kader van WHP/WHS’. De vreemdeling mag alleen incidenteel in Nederland arbeid verrichten. Per 1 oktober 2018 werd het begrip ‘incidenteel arbeid’ (m.b.t. de arbeidsrechten van het WHS/WHP) verduidelijkt als ‘niet meer dan 12 weken voor dezelfde werkgever’. In het besluit van 30 augustus 2019 tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen: ‘’is er geen sprake van incidentele arbeid als er sprake is van een fulltime jaarcontract’’. 

Aanvragen

Voor het aanvragen van een WHP/ WHS vergunning dienen de volgende documenten als bijlage te worden meegestuurd: 

 • Kopie van het retourticket; of 
 • Bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de vreemdeling over voldoende eigen middelen beschikt voor het aanschaffen van een retourticket. 

Klik hier voor meer infromatie over het WHP/ WHS