Spring naar content

Werkkosten regeling

Terug

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling leidt tot een nieuwe systematiek van belastingheffing over vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toepassen.

De werkkostenregeling leidt tot een nieuwe systematiek van belastingheffing over vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toepassen.

Op www.sportwerkgever.nl vindt u, zoals u gewend bent, alle informatie voortvloeiend uit het project “Werkkostenregeling Sportsector” en alle informatie die als gevolg van dit project ontwikkeld is. U kunt zich verdiepen in de inhoud van werkkostenregeling, in algemene en technische zin. U kunt ook alle presentaties nog een keer nalezen. Tot slot kunt u gebruikmaken van de werkkostentool werkkostenregeling. Hiermee kan het bestuur van uw organisatie zich zo goed mogelijk voorbereiden op de invoering van de werkkostenregeling.

Actuele informatie
Omdat de werkkostenregeling in het afgelopen jaar enkele wijzigingen heeft ondergaan, hebben wij enkele aanvullende stukken opgesteld en aan de website toegevoegd:

Notitie
In de notitie “Inleiding Werkkostenregeling en implementatie sportsector” zijn de voorgestelde maatregelen uit het Belastingplan 2015 opgenomen en uitgewerkt (stand van zaken: november 2014). Het Belastingplan 2015 is op 13 november 2014 door de Tweede Kamer aangenomen. Verwacht mag worden dat de Eerste Kamer tevens zal instemmen.

Noodzakelijkheidscriterium
Een belangrijke wijziging betreft de introductie van het ‘noodzakelijkheidscriterium’. Met de introductie van het ‘noodzakelijkheidscriterium’ mag u als werkgever voortaan gereedschappen, computers, communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur onbelast aan uw werknemer vergoeden of verstrekken. Steeds zijn de omstandigheden bepalend voor de vraag of u al dan niet aan het noodzakelijkheidsvereiste voldoet. Meer hierover leest u in de zojuist benoemde notitie.

Concept documenten
Daarnaast zijn er conceptreglementen, -gebruikersovereenkomsten en innameregistraties beschikbaar gesteld die u kunt gebruiken voor de ter beschikking stelling van een laptop, mobiele telefoon of tablet.

Zie ook:

Aanvulling in werkkostentool
Tenslotte is de werkkostentool uitgebreid met een tabblad waarin u enkele onderbouwingen kunt opnemen voor voorzieningen die u tegen een nihil- of tegen een bijzondere waardering aan het forfait kunt toewijzen. Gebruik dit tabblad voor uw beeldvorming en neemt u de voor uw organisatie passende onderbouwing desgewenst op.