Spring naar content

Verplichtstelling

Terug

Sociale partners betrokken bij de verplichtstelling sport in de pensioenregeling van PFZW hebben de werkingssfeer van de verplichtstelling beperkt. In de bijlage hieronder kan je lezen welke functies per 1 januari 2018 niet onder de verplichtstelling vallen en welke gevolgen dit voor de werknemer en werkgevers heeft.