Spring naar content

Sportverenigingen

Terug

Sportverenigingen vallen niet automatisch onder de werkingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Als sportvereniging kan je natuurlijk besluiten om een cao van toepassing te verklaren op de arbeidsovereenkomsten met de werknemers. Welke keuzes er zijn en hoe je dat regelt, lees je hier.

CAO Sport
De CAO Sport geldt niet voor alle werknemers in de sport. Deze cao is van toepassing op werknemers van sportbonden en werknemers van andere WOS-leden. Werknemers bij sportverenigingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze cao. 

Cao voor Sportverenigingen  
De CAO voor Sportverenigingen is toegankelijk voor lokale sportorganisaties zonder winstoogmerk. Naast de mogelijkheid om meer contracten voor bepaalde tijd overeen te komen (zes contracten in 48 maanden), biedt de CAO Sportverenigingen onder andere een loon-functiegebouw en een tool voor functioneringsgesprekken. Er kan gekozen worden tussen een CAO Sportverenigingen met én zonder pensioen. De collectieve regeling wordt gesloten door werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS). Je kunt de CAO Sportverenigingen van toepassing verklaren op de arbeidsovereenkomst met de werknemer(s) als je lid wordt van NIDS of gebruik maakt van de dienstverlening van een Sportservicebureau voor de loon- en verzuimadministratie. Voor meer informatie: www.netwerkindesport.nl.

Geen cao voor werknemers van een sportvereniging? 
Als werkgever kan je natuurlijk besluiten om een cao van toepassing te verklaren op arbeidsovereenkomsten die je met de werknemers sluit. Wanneer je aan de medewerkers een volwaardig arbeidsvoorwaardenpakket wilt aanbieden, adviseren wij om gebruik te maken van de CAO Sport. In de CAO Sport is de mogelijkheid van flexibele werktijden en pensioenopbouw opgenomen. Je kunt het onderstaande artikel in de arbeidsovereenkomst opnemen indien je de CAO Sport wilt toepassen: 

Voorbeeld Artikel CAO Sport: Op deze arbeidsovereenkomst is de CAO Sport van toepassing. Een exemplaar van de CAO Sport is aan werknemer ter beschikking gesteld. De meest actuele versie van de CAO Sport is tevens gepubliceerd op de website van de Werkgevers in de Sport: www.sportwerkgever.nl.