Spring naar content

Sancties en maatregelen door werkgever

Terug

De klachtencommissie kan tijdelijke voorzieningen opleggen en de werkgever kan sancties/maatregelen opleggen. Het verschil is dat de voorzieningen van de klachtencommissie van tijdelijke aard – gedurende de looptijd van de klacht – zijn,  terwijl dat niet het geval hoeft te zijn bij de sancties/maatregelen die de werkgever kan opleggen. 

De klachtencommissie zal de werkgever het al dan niet opleggen van een sanctie/maatregel adviseren. Het is aan de werkgever of hij dat advies daadwerkelijk opvolgt danwel gemotiveerd daarvan afwijkt.

Sancties en maatregelen die de werkgever kan opleggen
Sancties en maatregelen die de werkgever, naar aanleiding van het advies van de klachtencommissie, kan opleggen zijn:

  • een schriftelijke berisping beklaagde;
  • officiële waarschuwing beklaagde;
  • overplaatsing beklaagde;
  • ontslag (op staande voet) beklaagde;
  • andere sancties die de CAO Sport en/of de wet biedt.

Let wel: bovenstaand lijstje betreft een niet limitatieve oplossing. De werkgever kan gemotiveerd afwijken van het advies van de klachtencommissie. Ook kan de werkgever -indien hij een melding krijgt danwel ongewenst gedrag signaleert- een of meerdere van deze sancties of maatregelen opleggen (zonder tussenkomst van de klachtencommissie). Het staat de klager vrij hetgeen hem/haar is overkomen te melden bij de politie dan wel een officiële aangifte te doen.

NB: Het kan voorkomen dat de klachtencommissie/werkgever de klager een sanctie/maatregel oplegt indien bijvoorbeeld blijkt dat klacht bewust vals is ingediend.