Spring naar content

Reorganisatie

Terug

In de huidige maatschappij en economie zijn reorganisaties aan de orde van de dag. Dit geldt ook voor de sportbranche. Een reorganisatie is een middel dat door sportorganisaties wordt gebruikt om zich voor te bereiden op, of aan te passen aan gewijzigde omstandigheden in de omgeving waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. Een reorganisatie is een ingrijpende verandering die door de gehele sportorganisatie voelbaar is. Er worden grote veranderingen in de organisatie doorgevoerd terwijl de dagelijkse werkzaamheden voortgezet dienen te worden.

Hiernaast is het van groot belang dat de vrijwilligers en werknemers, ook na de reorganisatie, gemotiveerd blijven. Juist in ‘zwaar weer’ is het immers van groot belang voor de organisatie dat iedereen de schouders eronder zet. Reorganiseren is dan ook een grote uitdaging voor zowel werkgevers als vrijwilligers en werknemers en moet niet worden onderschat.

De wijze waarop een reorganisatie wordt uitgevoerd is daarom voor een groot deel bepalend voor het succes van de reorganisatie. Een zorgvuldige voorbereiding en duidelijke communicatie met de werknemers en vrijwilligers zijn hierbij doorslaggevend.

Redenen voor reorganisatie
Reorganisaties zijn erop gericht iets te bereiken wat daarvoor nog niet of in onvoldoende mate aanwezig was. In de meeste gevallen wordt dit ingegeven door financiële redenen. Bij een reorganisatie is het vaak onvermijdelijk dat de organisatie inkrimpt. Met andere woorden: er gaat veelal ontslag van werknemers mee gepaard. Hier dienen echter wel goede bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen voor te zijn. In de praktijk is er bij reorganisaties vaak een overlap tussen de bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen. Het is echter van belang om als organisatie duidelijk te analyseren wat de reden/oorzaak is voor de reorganisatie. Enkel wanneer dit duidelijk is kan er immers een concreet doel en plan van aanpak worden vastgesteld.

Aan de slag
Wanneer een reorganisatie eenmaal wordt gestart is er vaak geen weg meer terug. Zorg dus dat je weet wat je kunt verwachten, welke (ontslag)route je wilt volgen en hoe je het beoogde resultaat wenst te bereiken.

De WOS heeft (samen met Brantjes Advocaten) een handleiding voor haar leden gemaakt waarin op hoofdlijnen een helder beeld wordt gegeven van de omvang en ‘spelregels’ van een reorganisatie. Indien je als lid van de WOS interesse heeft in deze handleiding, laat het ons weten. Wij komen graag langs om je te adviseren over reorganiseren en om de handleiding te overhandigen.