Spring naar content

Proeftijd

Terug

Bij het instellen van een proeftijd moet u als werkgever zorgvuldig te werk gaan. Wanneer u de regels die zijn verbonden aan de proeftijd niet opvolgt, heeft dit tot gevolg dat u aan de arbeidsovereenkomst gehouden bent. Hier leest u over de do’s en don’ts bij het aangaan van een proeftijd.

Eén van de belangrijkste regels is dat u de proeftijd schriftelijk overeenkomt voordat de werknemer met de werkzaamheden begint. Als de werknemer eenmaal begonnen is met de werkzaamheden, is het niet meer mogelijk een proeftijd af te spreken. Het is niet mogelijk om mondeling een proeftijd overeen te komen.

Duur proeftijd
U kunt geen proeftijd meer afspreken in een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd van 6 maanden of minder. In een overeenkomst met een duur langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar kunt u een proeftijd van 1 maand afspreken, die slechts bij cao kan worden verlengd naar een proeftijd van 2 maanden. In de CAO Sport zijn hierover geen nadere afspraken gemaakt. In een arbeidsovereenkomst met een bepaalde tijd langer dan 2 jaar en in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u een proeftijd van 2 maanden afspreken. De duur van de afgesproken proeftijd moet voor beide partijen gelijk zijn.

Nietig
Houden werkgever én werknemer zich niet aan één van bovenstaande vereisten, dan is de proeftijd nietig. Er is met andere woorden geen proeftijd overeengekomen. Het niet in acht nemen van bovengenoemde vereisten is niet de enige reden waardoor een proeftijd nietig is. Een andere belangrijke reden is als een werkgever al eerder kon beoordelen of een werknemer geschikt is voor de functie. Ook dan kan een proeftijd nietig zijn. Zo kan met een werknemer die dezelfde werkzaamheden al eerder voor de werkgever verrichtte – als werknemer of uitzendkracht – geen proeftijd worden afgesproken. In dat geval weet de werkgever al of de werknemer geschikt is voor deze functie.

Voorbeeld
Als een werknemer start op 1 november met zijn werkzaamheden en hij heeft een proeftijd van één maand, dan is 30 november de laatste dag waarop u de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd mag opzeggen. Elke dag daarna is te laat. Maakt de werknemer daarna nog een paar klusjes af, dan wordt dit gezien als een voorzetting van de arbeidsovereenkomst!

Opzeggen tijdens proeftijd
Werkgever én werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst op elk moment, zonder ontslagvergunning, mondeling of schriftelijk en zonder opgave van de reden tijdens de proeftijd opzeggen. Hierbij moet op verzoek van de andere partij wel schriftelijk een reden worden aangegeven. Deze reden mag niet discriminerend zijn.

De regels op een rij

  • leg de proeftijd vooraf schriftelijk vast;
  • maximaal toegestane duur proeftijd is afhankelijk van de looptijd van het contract;.
  • de werkgever mag niet al op de hoogte zijn van de geschiktheid van de werknemer voor deze functie;
  • bij opzeggen in proeftijd mag de reden niet discriminerend zijn;
  • bij negeren regels kan de proeftijd nietig zijn.